Gå direkt till innehållet

Skogscentralens kommunikation

I vår kommunikation förmedlar vi information till skogsägare, aktörer och den allmänna diskussionen om ämnen som är relevanta med tanke på Skogscentralens uppgifter och tjänsten MinSkog.fi. Ämnena rör till exempel skogsvård, naturvård, skogslagstiftning och offentliga stöd som betalas till skogsbruket.

I kommunikationen kring externt finansierade utvecklingsprojekt kan tyngdpunkterna vara andra, till exempel träbyggade eller naturprodukter.

Nyheter och meddelanden

Skogscentralen informerar genom att skicka pressmeddelanden och meddelanden till aktörer i skogsbranschen, samt genom att upprätthålla en webbplats där vi publicerar nyheter. Det sker på finska och svenska.

Skogscentralens anställda ger intervjuer och är aktiva i sociala medier. Skogscentralen ordnar också mycket kurser och evenemang kring olika ämnen.

Tidningen Min Skog

Dessutom ger Skogscentralen ut webbtidningen Min Skog, där vi skrivet om aktuella skogsämnen. Nya artiklar publiceras med två veckors mellanrum. Artiklarna är riktade till skogsägare och andra skogsintresserade.

Utöver det ovannämnda skickar Skogscentralen också ut nyhetsbrev till skogsägare, aktörer i skogsbranschen och andra intressegrupper, producerar instruktionsvideor, broschyrer och presentationer. Innehåll produceras på både finska och svenska.

Sociala medier

Skogscentralen upprätthåller som organisation flera sidor på sociala medier.

Därtill uppmuntrar Skogscentralen sina experter att själva vara aktiva i sociala medier och delta i debatter inom sitt eget område.

Kontaktuppgifter till Skogscentralens kommunikationsavdelning

Funderar du på något? Fråga Skogscentralens kommunikationsavdelning.

Skogscentralens logotyper

Du kan ladda ner Skogscentralens logotyper via bildtjänsten Kuvat.fi.