Planerade avverkningar

Mer information

Pekka Vainikka
chef för näringstjänster, sydöstra serviceområdet
tfn 029 432 4437
pekka.vainikka(at)skogscentralen.fi

Juha Inkilä
expert på skogsdata
tfn 050 383 5691
juha.inkila(at)skogscentralen.fi

Om gränssnittet:

Marko Keisala
expert på geodata
tfn 040 534 9110
marko.keisala(at)skogscentralen.fi

Skogsägare informerar på förhand Skogscentralen om sina planer att avverka skog genom att lämna in en anmälan om användning av skog. Utgående från den här informationen publicerar vi varje vecka information om planerade avverkningar.

Informationen tas fram genom att kombinera skogsdata som visar hur mycket virke per virkessortiment och avverkningssätt det finns på den figur som anmälan om användning av skog gäller. För de fastigheter som det inte finns skogsdata används den genomsnittliga avverkningsmängden i kommunen. Materialet uppdateras varje vecka.

I tjänsten hittas information från och med 2016 och framåt. Informationen tas fram i fyra nivåer: per kommun, per landskap, per regionalt skogsprogram och per Skogscentralens serviceområde. Uppgifterna kan granskas per virkessortiment och på veckobasis.

Avverkningsmålen i de regionala skogsprogrammen beskriver de regionala avverkningsmål som Naturresursinstitutet Luke har räknat ut utgående från riksskogsinventeringen. De regionala skogsprogrammens mål har fördelats på olika kommuner enligt relationen mellan skogs- och tvinmark.

Graf över planerade avverkningar

 

 

Materialet kan också laddas ner som Excel-fil. Observera att ett helt års material är kring 30 megabyte stort.

Nya anmälningar om användning av skog

Anmälningar om användning av privat skog 2017

Hektar 484 204   ha
  beståndsvårdande avverkning 353 327   ha
  förnyelseavverkning 124 021   ha
Virkesmängder 47,7   milj.m3
  stock 21,1   milj.m3
  massaved 26,6   milj.m3
Uppskattat värde på rot- och leveransförsäljning 1 682    milj.euro

 

 

 

 

 

 

 

Mer statistik, bland annat över tidigare års anmälningar om användning av skog hittar du på den finska sidan.