Gå direkt till innehållet

Hållbar användning av skogen

Skogsägare har i dag ofta många mål med sin skog. I användningen av skogen sammanjämkas åtgärder som främjar och ökar till exempel virkesproduktionen, naturens mångfald, rekreationsbruk, viltvård och landskapsvård. Skogens betydelse som kolsänka- och lager i stävjandet av klimatförändringen har blivit en del av skogsvården.

Väl planerad skogsvård främjar alla mål på ett hållbart sätt och inverkar på skogsbrukets lönsamhet. Skogscentralens fastighets- och figurvisa information om skogen och naturen hjälper skogsägare att planera åtgärder och balansera sina mål.

Skogscentralen främjar hållbar användning av skogen genom rådgivning, utbildning och kommunikation. Vi tryggar skogarnas hållbarhet också genom att delta i lagstiftningen och i beredningen av anvisningar samt genom att övervaka att skogslagstiftningen följs. 

 

Markku Remes

ledande expert på skogsvård
tfn 044 548 8380
markku.remesatskogscentralen.fi