Siirry pääsisältöön

Metsien kestävä käyttö

Metsänomistajat ovat nykyään usein monitavoitteisia. Metsien käytössä sovitetaan yhteen esimerkiksi puuntuotannolliset sekä luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistävät ja lisäävät toimet. Metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilensitojana sekä hiilinieluina ja -varastoina on tullut osaksi metsienkäsittelyä.  

Hyvin suunnitelluilla metsänhoidon toimenpiteillä edistetään kaikkia näitä tavoitteita kokonaiskestävästi ja vaikutetaan metsätalouden tilakohtaiseen kannattavuuteen.  Metsäkeskuksen tuottamat tila- ja kuviokohtaiset metsä- ja luontotiedot auttavat metsänomistajaa toimenpiteiden suunnittelussa ja tavoitteidensa yhteensovittamisessa. 

Metsäkeskus edistää metsien kestävää käyttöä neuvonnan, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Turvaamme metsien kestävyyttä myös osallistumalla lainsäädännön ja ohjeiden valmisteluun sekä valvomalla metsällisten säädösten toteuttamista.  

 

Markku Remes

metsänhoidon johtava asiantuntija
puh. 044 548 8380
markku.remesatmetsakeskus.fi