Gå direkt till innehållet

Enskilda vägar

Över en halv miljon finländare bor längs enskilda vägar. För landsbygdens näringsliv är enskilda vägar viktiga leder. Till exempel transporteras över 90 procent av allt virke som avverkas till förädling längs enskilda vägar. Vägarna har också en betydande roll i fritidstrafiken.

Den årliga grundförbättringen av de enskilda vägarna, inklusive broarna, ligger inte på en tillräckligt hög nivå.

Under de senaste årtiondena har det uppstått en stor renoveringsskuld. Det här hotar framtidens transporter. Nuförtiden behöver man komma till skogen året om, vilket ställer krav på de enskilda vägarna.

Skogscentralen ger råd, utbildar och söker lösningar för att få vägarna i skick tillsammans med intressentgrupper i branschen.  

 

Mika Nousiainen

ledande expert på skogsvägar
tfn 050 372 6641
mika.nousiainenatmetsakeskus.fi