Gå direkt till innehållet

Att göra praktik på Skogscentralen

Vi erbjuder årligen studerande i hela landet praktikplatser på kontor och i skogen. Praktiken infaller oftast under sommaren. Platserna är i huvudsak avsedda för studerande som behöver studierelaterad praktik.

Du har chansen att få göra provytemätningar i terrängen, antingen ensam eller i par. Dessutom finns det uppgifter som har med uppdatering och publicering av skogsdata att göra. Det finns också platser i kundteamen, där du ger råd åt skogsägare om användning av skog och beaktande av skogsnaturen. I de här uppgifterna får du mångsidig erfarenhet av kundservice.

Vi informerar om praktikplatserna i januari och eventuellt också i början av hösten på sidan Lediga jobb. Vi berättar också om de lediga platserna i Facebook, Twitter och Instagram. Praktikplatserna söks elektroniskt inom den tid som anges.

Det lönar sig också att följa med vilka lediga jobb vi har. Bland dem kan det finnas lämpliga tidsbundna anställningar också för studerande.

Mer information