Gå direkt till innehållet

Tillstånd att hantera ärenden i MinSkog.fi

Med tillståndet att hantera ärenden i MinSkog.fi låter du en annan person sköta ärenden för dig i MinSkog.fi. Om du ger en annan person användarrättigheter kallas det "tillstånd att hantera ärenden".

En person som fått tillstånd att hantera ärenden kan också göra anmälningar om användning av skog, kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande samt lämna in tjänsteanmälningar, om du förutom tillstånd att hantera ärenden dessutom har gett personen fullmakt att företräda dig i dessa ärenden.

Med tillståndet kan personen dock inte för skogsägarens räkning ge samtycken till aktörer som erbjuder tjänster, och inte heller skicka in anmälningar om arbetsobjekt. Personen får inte föra över data till sina egna datasystem eller överlåta dem till någon annan.

Om du äger skog tillsammans med andra, räcker det att en av delägarna ger tillståndet att hantera ärenden. Så kan vara till exempel i ett dödsbo eller i samfällda skogar.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad