Gå direkt till innehållet

Blankett - Egenkontrollsanmälan om att skogsskadelagen inte följs

Med den här blanketten kan du meddela om det uppstår en situation eller förhållanden som kan hindra yrkesmässiga verksamhetsutövare att iaktta skyldigheterna i skogsskadelagen.

Yrkesmässiga verksamhetsutövare ska lämna in anmälan om egenkontroll till Skogscentralen om det finns en risk för att föreskrifterna i skogsskadelagen inte iakttas.

Barrvirke som har fällts mellan början av september förra året och slutet av maj det innevarande året ska transporteras bort från skogen i juli-augusti. Tidsfristerna varierar beroende på trädslag och region. Finland är indelat i tre zoner och det utsatta datumet varierar enligt zon.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Lämna in anmälan om egenkontroll till Skogscentralen per skyddad e-post eller skicka den till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad