Siirry pääsisältöön

Lomake - Omavalvontailmoitus metsätuholain noudattamatta jättämisestä

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa tilanteesta tai olosuhteista, jotka voivat estää ammattimaista toiminnanharjoittajaa noudattamasta metsätuholaissa säädettyjä velvoitteita.

Ammattimainen toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään Metsäkeskukselle omavalvontailmoituksen, jos metsätuholain noudattaminen on vaarassa estyä.

Havupuutavara, joka on kaadettu edellisen vuoden syyskuun alun ja kuluvan vuoden toukokuun lopun välisenä aikana, on kuljetettava pois metsästä heinä-elokuussa. Määräajat vaihtelevat puulajeittain ja alueittain. Suomi on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen, joista jokaisella on oma määräaikansa puutavaran poiskuljetukselle.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita omavalvontailmoitus Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty