Gå direkt till innehållet

Begäran om utlämnande om kontaktuppgifter ur registret över samfällda skogar

Begäran om kontaktuppgifter till en samfälld skogs förvaltningsnämnds medlemmar, suppleanter och ombudsmän samt de personer som har rätt att teckna den samfällda skogens namn, för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, ur registret över samfällda skogar, som ingår i Finlands skogscentrals skogsdatasystem.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad