Gå direkt till innehållet

Begäran om utlämnande av skoglig information

Med blanketten kan du be att få tillgång till Skogscentralens skogsdata (personuppgifter) som gäller en specifik skogsägare.

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad