Gå direkt till innehållet

Begäran om utlämnande av kontaktuppgifter

Med blanketten kan du be att få kontaktuppgifter till skogsägaren från Skogscentralens datasystem, för direktmarknadsföring.

Leveransinformation

Skicka den undertecknade blanketten per skyddad e-post till Skogscentralens registratorskontor eller per post till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad