Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för MinSkog.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller e-tjänsten MinSkog.fi. Man kan logga in i MinSkog.fi på Skogscentralens webbplats, på adressen https://www.skogscentralen.fi. Utlåtandet har upprättats den 23 september 2020 och uppdaterats den 12 april 2021. Utlåtandet grundar sig på en tillgänglighetsbedömning som har gjorts av en utomstående expertorganisation och Finlands skogscentral.

Tillgänglighetsstatus

Tillgänglighetens status i den nuvarande tjänsten:brister MinSkog.fi uppfyller kraven (WCAG 2.1, nivå AA) delvis.

Identifierade tillgänglighetsbrister 

Användning av webbplatsen

Webbplatsen har brister i färgkontraster, textformateringar och länkars visuella stil. Tangentbordsmarkören är inte tillräckligt synlig. Webbplatsen anpassar sig inte till olika textstorlekar, skärmar, orienteringar (vågrät och lodrät) eller textplaceringar.

Strukturella brister i tillgängligheten gäller navigation, sidrubriker, läsordning och fokusordning. Vissa webbsidor saknar en beskrivande titel. 

En del av funktionerna är inte tillgängliga med tangentbordet. En synlig tangentbordsmarkör saknas i huvudmenyn. Kalenderfunktionen i vissa blanketter är inte tillgänglig men man kan själv skriva datumet i datumfältet utan att använda kalendern.

Det förekommer brister vid hur programmet läser användargränssnittet och blanketterna samt vid hantering av tipsmeddelanden (tooltips).

Innehåll 

Det förekommer brister i rubrikbeskrivningar, logiken av rubrikhierarkin, layout, beskrivning av länktexter och alternativa texter till bilder.

Blanketter 

Det förekommer brister i blanketter, till exempel vad gäller kodning och definitioner av tabulatorordning. Alla fält i blanketter och rubriker har inte märkts ut. I blanketter har alternativknappar eller kryssrutor inte kopplats ihop med etiketter.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

  • Sådant innehåll som användare eller andra utomstående instanser har publicerat på webbplatsen och som tjänsteleverantören inte har producerat, finansierat eller övervakat
  • Kartor som inte är avsedda för navigering (till exempel fältkartor)
  • Kontorsprogrammens filer (till exempel doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018.

Oproportionell börda

I början av 2021 börjar vi förnya e-tjänsten MinSkog.fi. Arbetet blir klart 2023. Vi korrigerar tillgänglighetsbrister i den nuvarande e-tjänsten MinSkog.fi i mån av möjlighet.

Andra observationer

Webbplatsen styr användaren också till andra webbplatser/tjänster, till exempel till ArgGIS-karttjänsten. Information om ArcGIS-karttjänstens tillgänglighet finns på ArcGIS-tjänstens webbplats.

Information om ArcGis-tjänstens tillgänglighet (på engelska).

Noterade du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? 

Berätta för oss om den brist du upptäckt, och vi gör vårt bästa för att korrigera bristen.
Berätta om bristen med blanketten.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, sänd då först respons till oss som administrerar webbplatsen. Vi besvarar din respons inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger på sin webbplats mer information om hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi 
saavutettavuusatavi.fi
telefonnummer växel 029 501 6000