Gå direkt till innehållet

Nyttan för aktörer

När du registrerar dig i Skogscentralens aktörstjänst MinSkog.fi ser skogsägarna uppgifterna om ditt företag när de söker någon som ska utföra ett arbete eller vill ställa sina skogsdata till aktörernas förfogande.

Nya kunder och arbetsobjekt

I aktörstjänsten får du tillgång till sådana fastighetsuppgifter som du har skogsägarens tillstånd till. Därefter kan du vara i kontakt med skogsägaren när det blir aktuellt med skogsvårdsarbeten i hans eller hennes skog. Det går smidigt att komma överens om skogsvårdsarbetena även på distans eftersom både du och din kund ser samma information.

Så här får du tillstånd

Du behöver skogsägarens samtycke för att kunna läsa fastighetsspecifik skoglig information i aktörstjänsten.

 • Logga in i tjänsten MinSkog.fi och skapa en länk till ditt företag. Via länken kan skogsägaren ge sitt samtycke till att du kan läsa hans eller hennes skogsdata. Länken kallas genvägslänk i tjänsten MinSkog.fi.
 • Berätta för skogsägare om möjligheten att dela med sig av skogsdata i alla kommunikationskanaler, som på din webbplats, i e-postmeddelanden och brev.
 • Vid personliga möten kan du visa kunderna hur de ger ditt företag tillstånd i tjänsten MinSkog.fi.
 • Om din organisation redan har ett aktivt kund- eller medlemsförhållande till kunden, kan du be oss om tillstånd att läsa kundens uppgifter.

Läs mer här:

Två slags samtycken: tillstånd att läsa och tillstånd att överföra uppgifter

Med tillstånd att läsa ser du uppgifter om skogsägaren och hans eller hennes skogar i tjänsten MinSkog.fi. Inne i tjänsten kan du göra sökningar och fylla i anmälningar om användning av skog och Kemera-handlingar på kundens vägnar. Med tillstånd att överföra kan du dessutom överföra uppgifter till ditt eget datasystem. 

Smidig planering av arbeten

När en skogsägare samtyckt till att ditt företag får läsa eller överföra sina skogsdata, är det läggare för dig att marknadsföra dina tjänster och planera hur skogsarbetena ska utföras. Du får tillgång till aktuella, fastighetsvisa beståndsuppgifter samt mångsidig natur- och miljöinformation, flygfoton och terrängkartor. På skogsägarens vägnar kan du också lämna in en anmälning om användning av skog, en handling för Kemera-finansiering eller andra anmälningar direkt via tjänsten.

Sökfunktioner och favoriter

Tjänsten har en mångsidig sökfunktion som du kan använda för att ta fram lämpliga arbetsobjekt. Sökresultaten visas även på en karta som hjälper dig schemalägga arbetsobjekt som ligger nära varandra och därigenom spara kostnader.

Med hjälp av naturinformationen i tjänsten kan du beakta skogslags- och miljöstödsobjekt samt värdefulla livsmiljöer redan i planeringen av arbetet. Du kan spara sökvillkoren som favoriter och använda dem på nytt senare.

Dra fördel av egenskaperna i aktörstjänsten.

 • Genvägslänken gör det lättare att inhämta samtycken.
 • Börja använda Vakttjänsten, så får du meddelanden om nya samtycken och skogsägarnas kontaktbegäranden direkt till din e-post.
 • Dra fördel av sök- och favoritfunktionerna.
 • Lämna in anmälningar och handlingar på kundernas vägnar.
 • Ta hjälp av de mångsidiga kartorna. Tjänsten innehåller flygfotografier och terrängkartor.
 • Använd kartverktygen: mät avstånd och ytor, rita egna kartor och skriv ut dem.
 • Utnyttja den miljöinformation som finns i de databaser som underhålls av aktörer i den offentliga sektorn.

Uppgifterna i tjänsten MinSkog.fi är aktuella

Skogsägarnas kontaktuppgifter kan tas fram enkelt i tjänsten MinSkog.fi och uppgifterna är alltid aktuella. Vi uppdaterar uppgifterna i tjänsten med stöd av meddelanden från skogsägare, anmälningar om användning av skog, finansieringsansökningar och granskningsresultat. Företag som sköter drivningen lämnar in aktuella uppgifter från avverkningsplatserna med appen Kaato.

I tjänsten MinSkog.fi kan också du anmäla verkställda skogsvårdsarbeten eller lämna in andra handlingar på din kunds vägnar.

En gång per år lägger vi till den årliga tillväxten i beståndsuppgifterna. På samma gång uppdateras förslagen till skogsvårdsåtgärder och avverkning.