Ansök om beskogningsstöd | Skogscentralen

Ansök om beskogningsstöd

Lagen om beskogningsstöd trädde i kraft 1.1.2021 och ansökningar kan lämnas till Skogscentralen från och med 1.3.2021. Du kan göra ansökan i den avgiftsfria tjänsten för ansökan om beskogningsstöd (länken publiceras senare) eller på en pappersblankett (blanketterna publiceras senare). Läs om vilka kriterier som gäller för beskogningsstöd innan du gör ansökan.

Tjänsten för ansökan om beskogningsstöd kan användas utan inloggning. Fyll i den elektroniska blanketten, underteckna den elektroniskt eller skriv ut den för underskrift för hand. En ansökan som undertecknats för hand ska lämnas in på samma sätt som andra pappersblanketter.

En pappersblankett kan skickas med säker e-post eller per brev till Skogscentralens verksamhetsställe. E-postadressen är kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi.

Ge e-postmeddelandet följande rubrik: ”Beskogningsstöd, anmälan” eller ”Beskogningsstöd, anmälan om verkställande” 
Du kan påbörja beskogningsåtgärderna först när du fått finansieringsbeslutet från Skogscentralen. Finansiering beviljas endast sådana ansökningar som uppfyller finansieringsvillkoren.

Gör anmälan om verkställande

När anläggningsåtgärderna i anslutning till beskogningen har utförts ska en skriftlig anmälan om verkställande lämnas i tjänsten för ansökan om beskogningsstöd (länken publiceras senare) eller på blanketten för ändamålet (publiceras senare). Anläggningsåtgärderna för beskogningen ska vara slutförda senast vid utgången av det andra kalenderåret som följer efter beviljandet av beskogningsstöd. Anmälan om verkställande av anläggningsåtgärderna i anslutning till beskogningen ska vara framme hos Skogscentralen inom den i beslutet utsatta tiden. Om anmälan om verkställande inte är framme i tid, förfaller rätten till utbetalning av det beviljade stödet.
 

.