Gå direkt till innehållet

Stormen Paula orsakade miljonskador i skogarna i Koillismaa

Nyhet - 24.06.2021 13:33

På årets längsta dag, den 22 juni, slog stormen Paula till och fällde större mängder skog i Koillismaa i Norra Österbotten. Ungefär en miljon kubikmeter virke skadades. Det skadade virkets värde är av storleksklassen 40 miljoner euro. Av det kan den skada som skogsägarna lider uppskattas till mellan sex och åtta miljoner euro.

Träd som har brustit i en somrig skog

Bildtext: Drivningen av stormvirke bör skötas av proffs. Foto: Markku Granander

Enligt information som Finlands skogscentral samlat in drog stormen omkull 0,7–1,4 miljoner kubikmeter virke. Det värst skadeområdet sträckte sig från sydväst till nordost, från trakten söder om Pudasjärvi till Kuusamo och norr om Puolanka. Åskvädret förde med sig fallvindar som fällde skog på enhetliga 10-30 hektar stora områden.

Enligt Meteorologiska institutet blåste vindbyar på mer än 20 sekundmeter i nästan hela Norra Österbotten. De hårdaste vindarna nådde över 30 eller till och med 40 meter per sekund.

Vid Skogscentralen överväger man nu om det skulle vara motiverat att i de värsta skadeområdena avstå från skogslagens krav på dispens från tidsfristen om man inleder en avverkning innan den normala tidsfristen på 10 dagar gått. I så fall skulle tillstånd för att avvika från tidsfristen inte behövas på de områden som Skogscentralen anvisar. Skogscentralen informerar på nytt efter midsommar.

Låt proffsen sköta drivningen av stormvirke

Arbetet med att få bort de stormskadade träden från skogen är farligt och bör skötas av proffs och deras maskiner. Maskinell virkesdrivning är det bästa alternativet. Den som äger skog i ett drabbat område kan kontakta ett skogsbolag, en skogstjänstföretagare eller den lokala skogsvårdsföreningen för fortsatta åtgärder. All onödig vistelse i stormskadeområden ska undvikas.

Skogslagen kräver att skadat barrvirke transporteras bort från skogen så fort som möjligt.

- Med skadat virke avses virke där skadeinsekter kan sprida sig. Det är osannolikt att skadeinsekter skulle sprida sig från vindfällena mera den här sommaren, säger beredskapschefen Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Enstaka kullfallna träd kan markägaren lämna kvar i skogen eftersom de så småningom utvecklas till död ved, som är viktig för den biologiska mångfalden. 

På bilden visas vindens styrka i vindbyarna i stormen Paula 22.6.2021. I vindbyarna nådde vinden en styrka på över 20 meter i sekunden i nästan hela Norra Österbotten. De kraftigaste vindbyarna överskred 30 meter i sekunden i ett område som sträcker sig från Pudasjärvi till Kuusamo i riktning mot nordost, och i ett område som sträcker sig i samma väderstreck norr om Puolango.

De kraftigaste vindbyarna under Paula-stormen 22.6 var över 30 meter per sekund i Pudasjärvi, Taivalkoski och Puolanka i Koillismaa ekonomiska region. Källa: Meteorologiska institutet 

Skogsbrandkartor är till hjälp vid riskförebyggande och släckning Nyhet - 21.06.2021 11:22
Kan KL-skivor lösa utmaningen med virkesdrivning på mjuk mark? Nyhet - 07.07.2021 10:32