Gå direkt till innehållet

Stormen Paula orsakade miljonskador i skogarna i Koillismaa

Aktörsmeddelande - 24.06.2021 13:18

På årets längsta dag, den 22 juni, slog stormen Paula till och fällde större mängder skog i Koillismaa i Norra Österbotten. Ungefär en miljon kubikmeter virke skadades. Det skadade virkets värde är av storleksklassen 40 miljoner euro. Av det kan den skada som skogsägarna lider uppskattas till mellan sex och åtta miljoner euro.

Enligt information som Finlands skogscentral samlat in drog stormen omkull 0,7–1,4 miljoner kubikmeter virke. Det värst skadeområdet sträckte sig från sydväst till nordost, från trakten söder om Pudasjärvi till Kuusamo och norr om Puolanka. Åskvädret förde med sig fallvindar som fällde skog på enhetliga 10-30 hektar stora områden.

Enligt Meteorologiska institutet blåste vindbyar på mer än 20 sekundmeter i nästan hela Norra Österbotten. De hårdaste vindarna nådde över 30 eller till och med 40 meter per sekund. 

Vid Skogscentralen överväger man nu om det skulle vara motiverat att i de värsta skadeområdena avstå från skogslagens krav på dispens från tidsfristen om man inleder en avverkning innan den normala tidsfristen på 10 dagar gått. I så fall skulle tillstånd för att avvika från tidsfristen inte behövas på de områden som Skogscentralen anvisar. Skogscentralen informerar på nytt efter midsommar.

Låt proffsen sköta drivningen av stormvirke

Arbetet med att få bort de stormskadade träden från skogen är farligt och bör skötas av proffs och deras maskiner. Maskinell virkesdrivning är det bästa alternativet. Den som äger skog i ett drabbat område kan kontakta ett skogsbolag, en skogstjänstföretagare eller den lokala skogsvårdsföreningen för fortsatta åtgärder. All onödig vistelse i stormskadeområden ska undvikas.

Skogslagen kräver att skadat barrvirke transporteras bort från skogen så fort som möjligt.

- Med skadat virke avses virke där skadeinsekter kan sprida sig. Det är osannolikt att skadeinsekter skulle sprida sig från vindfällena mera den här sommaren, säger beredskapschefen Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Enstaka kullfallna träd kan markägaren lämna kvar i skogen eftersom de så småningom utvecklas till död ved, som är viktig för den biologiska mångfalden. 

Bild: De kraftigaste vindbyarna under Paula-stormen 22.6 var över 30 m/s i Pudasjärvi, Taivalkoski och Puolanka i Koillismaa ekonomiska region. Källa: Meteorologiska institutet

Tilläggsinformation: 

Risto Koistinen
expert på finansiering och granskning
beredskapsperson, Uleåborg
Finlands skogscentral
tfn 040 732 2046
risto.koistinenatmetsakeskus.fi

Jussi Pirkonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 040 357 1212
jussi.pirkonenatmetsakeskus.fi

Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

Barrvirke med bark ska bort från skogen före högsommaren Aktörsmeddelande - 17.06.2021 08:50
Ändringar i nedladdningen av figuruppgifter i xml-format i MinSkog.fi Aktörsmeddelande - 17.08.2021 16:43