Gå direkt till innehållet

Slyröjningsobjekt syns nu också i den öppna karttjänsten

Aktörsmeddelande - 31.03.2021 09:49

Färska uppgifter om plantskog som behöver röjas på sly finns nu i Skogscentralens öppna karttjänst. Aktörer i skogsbranschen kan se objekten på kartan och dra nytta av informationen när de marknadsför sina skogsvårdstjänster. De fastighetsvisa uppgifterna uppdaterades redan tidigare i MinSkog.fi, där man kan se dem med skogsägarnas samtycke.

Nu kan man se i den öppna karttjänsten var det finns skog som behöver röjas på sly. I karttjänsten visas barrplantskog vars tillväxt hämmas av lövsly. 

Slyröjningsobjekten har hittats genom att man kombinerat satellitdata, skogsdata och uppgifter i anmälningar om användning av skog. De figurer för vilka det redan sökts kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd har tagits bort från objekten. 

- Karttjänstens material om slyväxt är riktgivande och man behöver kontrollera objekten i terrängen för att försäkra sig om att de behöver röjas, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

I den öppna karttjänsten kan man hitta nya möjliga arbetsobjekt utifrån det geografiska läget. I karttjänsten syns uppgifterna enligt de gränser som angetts i anmälan om användning av skog. 

Kemera-stöd finns att söka för slyröjning 

Slyröjningen, alltså tidig vård av plantbestånd, är ett av de viktigaste skogsvårdsarbetena eftersom det gör att skogen kan utvecklas till värdefullt timmer. Om slyröjningen görs för sent ökar också kostnaderna för skogsvårdsarbetet. 

Vid tidig vård av ett plantbestånd kan man lämna små, till exempel 10 gånger 10 meter stora områden helt och hållet utanför arbetet. Dessa områden ger därefter skydd till exempel för vilt och förbättrar naturvärdena. 

Det är bra att påminna skogsägarkunder om att statligt kemera-stöd kan sökas för tidig vård av plantbestånd. I år finns det 9-10 miljoner euro mer till kemera-stöd för virkesproduktion än vad som använts de senaste åren. 

Kemera-stöd beviljas om man utför tidig vård på ett plantbestånd på minst en hektar och det vårdade området består av skogsfigurer på minst en halv hektar var. Arbetet kan inledas genast efter att ansökan lämnats in. 

Mer information om villkoren för kemera-stöd finns på Skogscentralens webbplats

Tilläggsuppgifter:  

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikkaatmetsakeskus.fi

Tillägg på 3,75 miljoner euro i kemera-stödet för hopsamling av klenträd Aktörsmeddelande - 29.03.2021 12:02
Ansökan om beskogningsstöd började livligt Aktörsmeddelande - 31.03.2021 12:28