Siirry pääsisältöön

Taimikon varhaishoitokohteet näkyvät nyt myös avoimessa karttapalvelussa

Toimijatiedote - 31.03.2021 09:21


Varhaishoitoa tarvitsevista taimikoista on päivitetty tuoreet tiedot Metsäkeskuksen avoimeen karttapalveluun. Metsäalan toimijat voivat katsella kohteita karttapalvelusta ja hyödyntää niitä metsänhoitotöiden markkinoinnissa. Tilakohtaiset tiedot varhaishoitokohteista päivitettiin jo aiemmin Metsään.fi-palveluun, ja niitä pääsee katsomaan metsänomistajien suostumuksella.

Mahdollisten varhaishoitokohteiden sijaintia voi nyt tarkastella avoimesta karttapalvelusta.  Karttapalvelussa näkyvät havupuutaimikot, joiden kasvua ympäröivä lehtipuuvesakko hidastaa.  

Varhaishoitokohteita on löydetty yhdistämällä satelliittidataa, metsävaratietoa ja metsänkäyttöilmoitusten tietoja. Kohteista on poistettu kuviot, joille on jo haettu varhaishoidon kemera-tukea.    

– Karttapalvelussa oleva vesakoitumiseen perustuva aineisto on suuntaa antava ja kohteet kannattaa tarkastaa maastossa hoitotarpeen varmistamiseksi, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta. 

Avoimesta karttapalvelusta voi löytää sijainnin perusteella uusia mahdollisia työkohteita. Karttapalvelussa tiedot näkyvät metsänkäyttöilmoitusten rajausten mukaan.  

Kemera-tukea tarjolla varhaishoitoon  

Taimikon varhaishoito on yksi tärkeimmistä metsänhoitotöistä, koska se turvaa metsän tulevan kasvun arvokkaaksi tukkipuuksi. Varhaishoidon viivästyminen nostaa vuosittain metsänhoitotyön kustannuksia.  

Taimikon varhaishoidossa alueelle voi jättää pieniä, esimerkiksi 10x10 metrin kokoisia alueita, joita ei käsitellä lainkaan. Jatkossa käsittelemättömät kohdat tarjoavat suojaa esimerkiksi riistalle ja parantavat luontoarvoja.    

Metsänomistaja-asiakkaita kannattaa muistuttaa siitä, että taimikon varhaishoitoon voi hakea valtion kemera-tukea. Puuntuotannon kemera-tukea on maksettavissa tänä vuonna 9-10 miljoonaa euroa edellisten vuosien käyttöä enemmän.  

Kemera-tukea saa, kun varhaishoitoa on tehty vähintään hehtaarin alalla, ja hoidettu alue koostuu vähintään puolen hehtaarin metsäkuvioista. Kemera-työt voi aloittaa sen jälkeen, kun on jättänyt hakemuksen Metsäkeskukseen.  
Kemera-tuen tarkemmista ehdoista on lisätietoa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Lisätietoja:  
Aki Hostikka  
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 406 8987 
aki.hostikkaatmetsakeskus.fi 

Pienpuun korjuuseen 3,75 miljoonaa euroa lisää kemera-tukea Toimijatiedote - 29.03.2021 09:05
Metsitystuen haku on alkanut vilkkaasti Toimijatiedote - 31.03.2021 12:01