Skip to main content
Meddelanden till aktörer - 03.03.2021 15:19

Skogscentralens uppföljningstjänst för avverkningsplaner fungerar igen

De tekniska problemen som förekommit i uppföljningen av planerade avverkningar sedan årsskiftet är lösta och tjänsten kan användas igen.

I uppföljningstjänsten produceras varje vecka en uppskattning av virkesmängderna som kommer att avverkas och av rotprisvärdena. Uppskattningen bygger på en kombination av skogsdata och anmälningarna om användning av skog som kommer in till Skogscentralen. I tjänsten kan man välja att se siffrorna enligt olika ägargrupper och ända ner på kommunnivå. Materialet kan också fritt laddas ner som Excel-tabeller. 

Skogscentralen beklagar att tjänsten inte kunnat användas på två månader. Vi hoppas att ni igen kommer att använda den aktivt som uppföljningsinformation om virkesmarknaden. 

Uppföljningen finns på Skogscentralens webbplats

Tilläggsinformation:   

Eetu Myöhänen
utvecklingsexpert
Finlands skogscentral
tfn 050 475 4067
eetu.myohanenatmetsakeskus.fi