Skip to main content
Nyhet - 24.11.2021 15:09

Skogscentralens samarbetsförhandlingar avslutades

Samarbetsförhandlingarna vid Skogscentralen avslutades onsdagen den 24 november. Målet att spara 900 000 euro i personalkostnaderna nåddes genom frivilliga åtgärder.

Skogscentralens logo på finska och svenska

Arbetsgivarens förslag i förhandlingarna innehöll också en omorganisering av befattningar inom organisationen. Målet är att förbättra kundarbetet och att ännu bättre utnyttja Skogscentralens datatillgångar genom att erbjuda lösningar inom skogsbruket.

De planerade ändringarna kommer att finslipas utifrån förhandlingarna, och de träder i kraft i början av mars 2022.