Gå direkt till innehållet
Nyhet - 04.01.2022 08:50

Skogscentralen vill bli ännu bättre på att möta kundernas behov. Kom med!

Skogscentralen vill svara ännu bättre på kundernas behov i framtiden. För att det ska vara möjligt ombildar vi vår organisation och inrättar en enhet som satsar speciellt på kommunikation och kundförhållanden. Just nu söks en ny direktör som ska leda enheten och ingå i Skogscentralens ledningsgrupp. Med den nya enheten vill Skogscentralen förbättra kundupplevelsen och öka och förbättra sitt interna och externa samarbete.

Dekorativ bild

 

Områdesindelningen ändras, ny kontaktdirektör söks

I organisationsförändringen ändras också Skogscentralens geografiska områdesindelning. De nuvarande fem serviceområdena blir fyra. Samtidigt ändras titeln regiondirektör till kontaktdirektör.

Kontaktdirektörerna främjar skogsbruket och de skogsbaserade näringarna, sköter samhällskontakterna i sina områden och ansvarar för Skogscentralens interna samarbete, skogsägarrådgivningen och områdets projektverksamhet. kontaktdirektören är också ordförande för Skogscentralens interna samarbetsgrupp i respektive område.

Nu är posten som kontaktdirektör för det ombildade östra serviceområdet ledig att söka. Det är ett intressant arbete i det skogrika östra Finland.

EU-kompetensen stärks 

I organisationsförändringen konstaterades också att Skogscentralen behöver mer fördjupning i EU-frågor. Den nyinrättade posten som ledande EU-skogsexpert ska säkerställa att Skogscentralen har den senaste informationen om vad som är på gång i EU-politiken. Med den ledande experten kan vi bättre än förr bereda oss på kommande förändringar. Med sina data och sin sakkunskap kunde Skogscentralen stöda Finlands EU-påverkan mycket mer än vad som är fallet i dag.

Den ledande EU-skogsexperten rekryteras till Skogscentralens näringstjänster.

Också interna förflyttningar

Organisationsförändringen medför också en del interna arrangemang och förflyttningar. Förändringar sker till exempel i utvecklingstjänsterna, företagsrådgivningen, personalförvaltningen och utbildningstjänsterna. Den regionala näringsfrämjande verksamheten förstärks genom att antalet näringschefer utökas med två. Också förutseende, ansvarstagande och planeringen av verksamheten får utökade krafter.

I förvaltningstjänsterna finns platsen som ekonomichef att söka. Den platsen ledigförklaras även externt eftersom den blir ledig på grund av pensionering.

Kom med och skapa framtidens Skogscentral

Läs rekryteringsannonserna:

Kommunikations- och kunddirektör

Kontaktdirektör för östra området

Ekonomichef

Ledande EU-skogsexpert

Näringschef i Nyland

Näringschef i Södra Savolax

Näringschef i Norra Karelen

Sista ansökningsdag är 24.1.2022.

Alla lediga jobb hittar du på Skogscentralens webbplats.