Skip to main content
News - 04.01.2022 08:30

Metsäkeskus haluaa vastata entistä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin, tule mukaan

Metsäkeskus haluaa tulevaisuudessa vastata asiakkaidensa tarpeisiin yhä paremmin. Jotta tämä olisi käytännössä mahdollista, Metsäkeskus uudistaa organisaatiotaan ja perustaa uuden, erityisesti viestintään ja asiakkuuksiin keskittyvän palvelun. Palveluun etsitään parhaillaan uutta johtajaa, joka tulee sekä johtamaan uutta palvelua että osaksi koko Metsäkeskuksen johtoryhmää. Uuden palvelun avulla halutaan parantaa asiakaskokemusta sekä parantaa ja lisätä Metsäkeskuksen sisäistä ja ulkoista yhteistyötä.

koristeellinen kuva

 

Aluejako muuttuu, etsinnässä uusi yhteysjohtaja 

Organisaatiouudistuksen yhteydessä uudistetaan myös Metsäkeskuksen aluejako. Nykyisestä viidestä palvelualueesta muodostetaan tulevaisuudessa neljä aluetta. Samassa yhteydessä nykyinen aluejohtaja-nimike muuttuu yhteysjohtajan nimikkeeksi.  

Yhteysjohtajilla on tehtävinään metsätalouden ja metsäalan elinkeinojen yleinen edistäminen, alueelliset yhteiskuntasuhteet, Metsäkeskuksen sisäinen yhteistyö sekä metsänomistajien neuvonta ja alueellinen hanketoiminta. Yhteysjohtajat toimivat alueellisten, Metsäkeskuksen sisäisten yhteistoimintaryhmien puheenjohtajina.  

Nyt on haussa yhteysjohtaja uudelle itäiselle alueelle. Luvassa on mielenkiintoinen työ metsäisessä Itä-Suomessa. 

EU-osaamista vahvistetaan 

Organisaatiouudistuksessa todettiin tarve perehtyä EU-asioihin entistä perusteellisemmin. Johtava EU-metsäasiantuntija varmistaa, että Metsäkeskuksella on viimeisin tieto käynnissä olevista EU:n politiikkojen ja säädösten linjauksista. Johtavan asiatuntijan avulla Metsäkeskus voi valmistautua tuleviin muutoksiin entistä paremmin. Metsäkeskus voi datallaan ja asiantuntemuksellaan tukea paljon nykyistä enemmän Suomen EU-vaikuttamista. 

Johtava EU-metsäasiantuntija rekrytoidaan Metsäkeskuksen elinkeinopalveluihin. 

Muita muutoksia tehdään sisäisillä siirroilla 

Organisaatiouudistus tuo mukanaan myös sisäisiä tehtäväjärjestelyitä. Muun muassa kehityspalveluiden toimintoja järjestellään uudelleen, samoin yritysneuvonnan, henkilöstöhallinnon ja koulutuspalveluiden toimintoja. Alueellista elinkeinojen edistämistä vahvistetaan rekrytoimalla kaksi uutta elinkeinopäällikköä. Myös ennakointiin, vastuullisuuteen ja toiminnan suunnitteluun lisätään voimia. 

Hallintopalveluissa on avoinna myös talouspäällikön paikka. Tämä paikka tulee avoimeksi ja sisäisen haun lisäksi myös ulkoiseen hakuun eläköitymisen vuoksi. 

Hae mukaan tekemään tulevaisuuden Metsäkeskusta

Tutustu hakuilmoituksiin: 

Viestintä- ja asiakkuusjohtaja 

Yhteysjohtaja itäiselle alueelle 

Talouspäällikkö 

Johtava EU-metsäasiantuntija 

Elinkeinopäällikkö Uudellemaalle 

Elinkeinopäällikkö Etelä-Savoon 

Elinkeinopäällikkö Pohjois-Karjalaan 

Haut ovat avoinna 24.1.2022 asti. 

Kaikki avoimet työpaikat löydät Metsäkeskuksen verkkosivuilta