Gå direkt till innehållet

Skogscentralen börjar kartlägga enskilda vägars och broars skick

Pressmeddelande - 24.08.2022 07:55

Finlands skogscentral har inlett det omfattande arbetet med att kartlägga Finlands enskilda vägars och broars skick, utreda behovet av energivedsterminaler och uppmuntra väglagen att rusta upp sina vägar. Målet är att säkerställa att nätet av enskilda vägar är i gott skick och att virkes- och energiförsörjningen fungerar under kommande år.

Skogscentralens projekt Tiesit kommer under två års tid att kartlägga skicket på Finlands enskilda vägar och broar. Det finns cirka 200 000 kilometer viktiga enskilda vägar och cirka 6 500 broar som ska kartläggas. Dessutom utreds situationen när det gäller energivedsterminaler och behovet att utveckla dem.

Informationen från kartläggningen samlas i en elektronisk karttjänst och ska inom en nära framtid kunna användas av till exempel väghållare, väganvändare, finansiärer och serviceproducenter.

Förutom att bedöma vägars och broars skick uppmuntrar projektet också väglag att reparera och underhålla sina vägar och producerar information till stöd för utbildning och rådgivning.

- Vägnätets tillstånd har oroat alla väganvändare redan länge. Nu reagerar man på situationen, och det har tagits exceptionellt väl emot bland användarna, säger programchefen Markku Granander vid Finlands skogscentral.

Enskilda vägar är en viktig del av vägnätet

De enskilda vägarna har väldigt stor betydelse bland annat för virkes- och energiförsörjningen, fast boende, jord- och skogsbruk och andra näringsgrenar. I dag finns det inte mycket information i elektronisk form om de enskilda vägarnas och broarnas skick.

Bristen på information har varit känd i åratal, och Skogscentralen har förberett olika åtgärder för att avhjälpa bristen i samarbete med andra aktörer och intressegrupper. Projektet Tiesit kom slutligen igång på grund av det förändrade världsläget.

- Slutet på leveranserna av råvirke och energived från Ryssland samt andra beslut under våren ledde till att det uppstod ett behov börja utreda skicket på privatvägsinfrastrukturen och behovet att investera i det. För Skogscentralen och våra projektpartner är det en stor utmaning som vi ansvarsfullt tar oss an, och effektivt använder oss av serviceproducenternas kompetens, säger specialexperten Timo Pisto vid Finlands skogscentral.

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för att genomföra projektet. Hela projektet har en budget på fem miljoner euro, och det ska verkställas under 2022-2024.

Mer om projektet finns att läsa på finska på Skogscentralens webbplats.

Ett nätverk av enskilda vägar i gott skick tryggar möjligheterna att transportera virke året om. Foto: Timo Pisto

På vägar med dålig bärighet är man tvungen att begränsa virkestransporterna vid dåligt före på vårarna och höstarna. Foto: Timo Pisto

Skicket på broarna i nätet av enskilda vägar kartläggs under de närmaste åren. Foto: Timo Pisto

Mer information ger: 

Timo Pisto
specialexpert
Finlands skogscentral
044 710 4342
timo.pistoatmetsakeskus.fi

Markku Granander
programchef
Finlands skogscentral
044 017 6587
markku.grananderatmetsakeskus.fi

Nu syns insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget Pressmeddelande - 09.08.2022 09:44
Vad är en krypande brand eller en hästskobränning? – Eld i skogen-termlistan har getts ut Pressmeddelande - 31.08.2022 08:31