Siirry pääsisältöön

Suomen metsäkeskus alkaa kartoittaa yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa

Mediatiedote - 24.08.2022 07:16

Suomen metsäkeskus on aloittanut mittavan työn, jossa kartoitetaan Suomen yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa, selvitetään energiapuuterminaalien tilanne ja tarve sekä kannustetaan tiekuntia teiden perusparannukseen ja kunnossapitoon. Tavoitteena on varmistaa yksityistieverkoston kunto ja toimiva puu- ja energiahuolto tulevina vuosina.

Suomen metsäkeskuksen TIESIT-hankkeessa kartoitetaan seuraavan kahden vuoden aikana Suomen yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa. Keskeisiä ja kartoitettavia yksityisteitä Suomessa on noin 200 000 kilometrin verran ja siltoja noin 6 500. Lisäksi tehdään selvitys energiapuuterminaalien nykytilanteesta ja niiden kehittämistarpeesta.   

Kartoitettua tietoa yksityisteiden ja siltojen kunnosta ja energiapuuterminaaleista kerätään sähköiseen palveluun. Tietoa voivat lähitulevaisuudessa hyödyntää muun muassa tienpitäjät, tienkäyttäjät, rahoittajat ja palveluntuottajat.  

Laajojen kuntokartoitusten lisäksi TIESIT-hankkeessa kannustetaan tiekuntia yksityisteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon sekä tuotetaan tietoa koulutuksen ja neuvonnan tueksi.  

– Tiestön kunto on pitkään huolettanut kaikkia tienkäyttäjiä. Nyt tilanteeseen reagoidaan, ja se on saanut poikkeuksetta kiitosta tienkäyttäjien keskuudessa, sanoo ohjelmapäällikkö Markku Granander Suomen metsäkeskuksesta.  

Yksityistiet ovat merkittävä osa tieverkostoa 

Yksityisteiden merkitys on erittäin suuri muun muassa puu- ja energiahuollon, vakituisen asutuksen, maa- ja metsätalouden ja muidenkin elinkeinojen  turvaamisessa.  Sähköistä tietoa yksityisteiden ja siltojen kunnosta on tällä hetkellä kuitenkin vähäisesti saatavilla.  

Tiedon puute on tunnistettu jo vuosia sitten ja Metsäkeskus onkin valmistellut jo erilaisia toimenpiteitä asian korjaamiseksi yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. TIESIT-hankkeen käynnisti lopullisesti kevään aikana muuttunut tilanne maailmalla.  

– Raaka- ja energiapuutoimitusten loppuminen Venäjältä sekä muut kevään aikana tapahtuneet ratkaisut johtivat siihen, että tuli tarve ryhtyä selvittämään tärkeän yksityistieinfran kuntoa ja investointitarpeita. Metsäkeskukselle ja hankekumppaneille tehtävä on iso haaste, johon tartumme vastuullisesti ja hyödyntäen tehokkaasti toimialan palveluntarjoajien osaamista, sanoo erityisasiantuntija Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta.  

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Koko hankkeen budjetti on 5 miljoonaa euroa ja hankkeen toteuttamisaika on vuodet 2022-2024.  

Lisätietoa hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Kunnossa oleva yksityistieverkosto turvaa ympärivuotiset puunkuljetukset. Kuva: Timo Pisto

Heikosti kantavalla yksityistiellä joudutaan rajoittamaan puunkuljetuksia kevät- ja syyskelirikkojen aikana. Kuva: Timo Pisto  

Yksityistieverkon siltojen kuntoa kartoitetaan lähivuosien aikana. Kuva: Timo Pisto  

Lisätietoja:  
Timo Pisto 
erityisasiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 044 710 4342 
timo.pistoatmetsakeskus.fi 

Markku Granander 
ohjelmapäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 044 017 6587 
markku.grananderatmetsakeskus.fi 

Hyönteistuhot alkavat nyt näkyä metsissä – karttapalvelusta apua havainnointiin Mediatiedote - 09.08.2022 09:00
Mitä tarkoittaa ryömivä palo tai hevosenkenkäkulotus? – Tuli metsässä -sanasto on nyt julkaistu Mediatiedote - 31.08.2022 08:00