Gå direkt till innehållet

Obarkat barrvirke ska bort från skogen före högsommaren

Aktörsmeddelande - 17.06.2022 09:37

Ägarna till avverkat och obarkat barrträdsvirke måste se till att virket transporteras bort från skogen och vägkanterna inom de tidsfrister som står i skogsskadelagen, så att inte insektsskador sprider sig i skogen. Barkborrarna började svärma i södra Finland efter mitten av maj, då temperaturerna nådde upp till 18–20 grader.

Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral följer under sommaren upp mängden granbarkborrar och barkborreskador med hjälp av fällor på 42 platser. Fällorna tömdes en första gång i slutet av maj. Mest granbarkborrar fanns det i fällorna i Nyland, Mellersta Finland, Birkaland och Egentliga Tavastland.

Vid slutet av juni hade granbarkborren börjat svärma på nästan alla kontrollplatser. De övervintrade granbarkborrarna fortsätter svärma under juni när det blir varmare.

Skogsägare informeras om riskobjekt

Skogscentralen kommer under sommarens lopp att informera skogsägare om riskobjekt för barkborren per brev och uppmana dem att vara uppmärksamma på eventuella barkborreskador och på skogar som kan vara i riskzonen för begynnande barkborreskador.

Förekomsterna av granbarkborre ökar på grund av varma somrar och vind- och snöskador från tidigare år som gjort att det finns kvar skadade eller försvagade träd där granbarkborren kan föröka sig.

Förutom granbarkborren har man observerat att två andra barkborrar, nämligen den sextandade barkborren och den större dubbelögade bastborren, orsakat mycket toppdöd i granskogar runt om i landet. De toppdöda, försvagade granarna kan användas av granbarkborren som försökningsplats och på så sätt bidra till att skadorna sprids.

- Om det blir värmeböljor också den här sommaren ökar risken att stående träd förstörs, speciellt på torra växtplatser och vid kanterna till avverkningsytor. Om granbarkborrarna och andra barkborrar kommer åt att föröka sig i stora mängder i försvagade granar man de med samlad kraft slå till också mot friska träd, säger Juho Kokkonen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Virke ska transporteras bort för att hindra granbarkborren från att föröka sig

Insektsskadorna börjar sprida sig tidigare i södra Finland än i norr. Därför innehåller skogsskadelagen datum för när virket ska vara bortfört i olika delar av landet.

I skogsskadelagen är Finland indelat i ett södra, mellersta och norra område. Lagen ändrades i början av året så att det södra området nu går längre norrut än förr, till höjden Jyväskylä-Joensuu. Tidigare gick gränsen söder om S:t Michel. I det södra området ska virket vara borttransporterat från skogen senast 15.7. Granvirke som fälls i juni, juli och augusti ska transporteras bort inom 30 dagar i det södra området.

Enligt skogsskadelagen måste också skadade granar transporteras bort från skogen om mängden skadat virke är över 10 kubikmeter per hektar och tall om mängden är över 20 kubikmeter per hektar. Skogsskadelagen gäller inte lövträd. Enstaka vindfällen och andra skadade träd kan också lämnas kvar i skogen för att murkna och öka biodiversiteten. Granar som tappat all sin bark efter att ha dödats av granbarkborren får gärna lämnas kvar i skogen eftersom de kan tjäna som förökningsplatser för barkborrens fiender.

Anmälda skadeavverkningar och riskobjekt syns i karttjänst

Anmälda avverkningar som sker på grund av skogsskador kan ses i en karttjänstSkogscentralens webbplats. Man kan välja att se separat på avverkningar på grund av insektsskador, som huvudsakligen är orsakade av barkborren.

Mer information om riskobjekt för granbarkborreskador finns i en annan karttjänstSkogscentralens webbplats

Läs också Lukes nyhet (på finska): Hellekesän jäljiltä puustotuhojen tarkkailu tärkeää – kirjanpainajan parveilu käynnissä

Mer information: 

Yrjö Niskanen 
beredskapschef
Finlands skogscentral 
040 065 3863 
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi 

Juho Kokkonen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
050 348 3332
juho.kokkonenatmetsakeskus.fi

Hur kan samlingen, förädlingen och försäljningen av inhemska naturprodukter öka? – framtidsrapport berättar om möjligheterna Aktörsmeddelande - 16.06.2022 09:24