Skip to main content
Meddelanden till aktörer - 25.03.2021 18:03

Nu loggar du in i MinSkog.fi via Skogscentralens webbplats 

Skogscentralen öppnade en ny webbplats tidigare i veckan. Samtidigt flyttades också innehållet som tidigare funnits på webbplatsen www.minskog.fi till Skogscentralens webbplats. Nu hittar du lätt alla våra tjänster på en och samma adress www.skogscentralen.fi.

Mycket av materialet på den nya webbplatsen finns ännu bara på finska. Sidorna uppdateras och innehållet kompletteras efter hand. 

Från varje sida på Skogscentralens webbplats kan du lätt logga in i MinSkog.fi via en länk uppe i högra hörnet. Inloggningslänkarna och mer information och anvisningar för hur du använder tjänsten finns också under rubriken Ärenden – MinSkog.fi. 

Själva tjänsten MinSkog.fi fungerar precis som förr. Du kan som vanligt sköta ärenden med Skogscentralen när du loggat in säkert med stark autentisering.

Öppen skogs- och naturinformation 

När Skogscentralens nya webbplats öppnades flyttades också den öppna skogs- och naturinformationen dit. 

Den geografiska informationen och gränssnitten finns under Skogs- och naturinformation – Material för direktanvändning.

Karttjänsterna hittar du också på sidan Skogs- och naturinformation, där materialet är grupperat i olika teman. 

Ny grafisk profil 

På webbplatsen syns redan Skogscentralens nya grafiska profil, som kommer att tas i bruk stegvis i all kommunikation.

Ytterligare information:

Ilpo Rautio
servicechef, skogsägartjänster

MinSkog.fi-aktörstjänsten, meddelande nr 1/2021