Skip to main content
Meddelanden till aktörer - 25.03.2021 16:46

Ansökningstjänsten för beskogningsstöd fungerar igen

Reparationerna i den elektroniska ansökningstjänsten för beskogningsstöd är klara och tjänsten kan nu användas igen. 

Skogscentralen beklagar olägenheterna som avbrottet orsakat. 

Ansökan kan göras av markägaren själv eller av en aktör för markägarens räkning. Vi rekommenderar att man i första hand använder den elektroniska ansökningstjänsten för att söka beskogningsstöd eftersom det försnabbar handläggningen av ansökan. 

Mer information om beskogningsstöd och om att söka beskogningsstöd finns på Skogscentralens webbplats. 

Ansökningstjänsten för beskogningsstöd  

 Mer information ger:     

Aki Hostikka  
servicechef för finansiering och granskning  
Finlands skogscentral  
tfn 050 406 8987  
aki.hostikkaatmetsakeskus.fi