Gå direkt till innehållet

Naturvårdsprojekt öppnas för ansökan

Aktörsmeddelande - 05.10.2022 12:32

Finlands skogscentral öppnar årets tredje ansökningsrunda för naturvårdsprojekt 5.10.2022. Nu söks verkställare av vattenvårdsarbeten, vård och återställande av livsmiljöer och naturvårdande hyggesbränningar.

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem.

När ansökningstiden börjat kan aktörerna lämna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och aktörerna väljs utifrån poängen. I poängsättningen används enhetliga pris- och kvalitetskriterier för hela landet.

Om inga tillräckligt bra ansökningar lämnas in kan ansökningstiden förlängas eller så kan man besluta att inte genomföra ett eller flera av projekten. Den aktör som väljs ansöker själv om kemera-finansiering.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs.

Vattenvård, bränning och vård av livsmiljöer

Till projektansökan har man valt ut objekt med särskilt stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården i olika delar av landet. Den här gången söks verkställare till 14 projekt.

I årets tredje ansökningsrunda finns vattenvårdsprojekt och vård och återställande av livsmiljöer i Södra och Norra Savolax, Södra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland och Norra Österbotten. Hyggesbränningsprojekt finns att söka i Södra Savolax, Södra Karelen, Södra Österbotten och Kajanaland.

I vattenvårdsprojekten byggs olika vattenvårdskonstruktioner, till exempel våtmarker, och erosionsskador förebyggs. I vården och återställandet av livsmiljöer upprätthåller man särdrag i livsmiljöerna som är viktiga för den biologiska mångfalden eller återställer dem i naturtillstånd. I hyggesbränningarna som främjar den biologiska mångfalden bränner man största delen av hyggesresterna, en del av humusskiktet och en eller flera grupper av naturvårdsträd.

Alla projekten i den här omgången öppnas för ansökan 5.10.2022. Närmare information om de enskilda naturvårdsprojekten finns på Skogscentralens sida för naturvårdsprojekt. Ansökningstiden är olika för de olika projekten, vanligtvis 3–4 veckor.

Projekten som öppnats för ansökan presenteras på ett webbinarium 10.10.2022 klockan 13–15. Webbinariet hålls på finska, men deltagarna får gärna ställa frågor på svenska. Anmäl dig till webbinariet senast 7.10.2022.

Naturvårdsprojekt öppnas för ansökan tre gånger per år, och det finns statligt kemera-stöd att söka för att verkställa dem. Stödet beviljas för hyggesbränning som stimulerar skogarnas mångfald, iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga för mångfalden samt för vattenvårds- och återställningsarbeten.

Mer information ger:

Riikka Salomaa
expert på naturvård
Finlands skogscentral
040 7758 253
riikka.salomaaatmetsakeskus.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
050 3368 860
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi

Beskogningen har kommit i gång – hundratals hektar före detta åkrar och torvtäkter har beskogats med stöd Aktörsmeddelande - 03.10.2022 08:11
Kan skogsvägarna sättas i skick de kommande åren? – det brådskar och kunniga företagare behövs Aktörsmeddelande - 26.10.2022 09:50