Siirry pääsisältöön

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu

Toimijatiedote - 05.10.2022 11:45

Suomen metsäkeskus avaa vuoden kolmannen luonnonhoitohankkeiden haun 5.10.2022. Nyt haetaan tekijöitä vesiensuojelutöihin, elinympäristöjen hoito- ja ennallistamistöihin sekä kulotuksiin.

 Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukseen. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.  

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle kemera-rahoituksen.  

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa. 

Vesiensuojelua, kulotusta ja elinympäristöjen hoitoa  

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt haetaan toteuttajia 14 luonnonhoitohankkeelle eri puolilla Suomea. 

Vuoden kolmannessa hankehaussa on mukana vesiensuojeluhankkeita sekä elinympäristöjen hoito- ja ennallistamishankkeita Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kulotuksia on hankehaussa Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 

Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita kuten kosteikkoja ja estetään eroosiohaittoja. Elinympäristöjen hoito- ja ennallistamishankkeissa ylläpidetään elinympäristöjen monimuotoisuudelle arvokkaita ominaispiirteitä tai palautetaan niiden luonnontilaa. Monimuotoisuutta edistävissä kulotuksissa poltetaan suurin osa päätehakatun leimikon hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä leimikolle jätetty säästöpuuryhmä tai -ryhmät. 

Kaikki hankehaussa olevat luonnonhoitohankkeet avataan hakuun 5.10.2022. Tarkemmat tiedot kaikista hankehaussa avatuista hankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla Luonnonhoitohankkeet -sivulla. Hankekohtainen hakuaika on yleensä 3–4 viikkoa.   

Hakuun avattuja hankkeita esitellään webinaarissa 10.10.2022 klo 13-15. Ilmoittaudu webinaariin 7.10.2022 mennessä. 

Luonnonhoitohankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa. Hankkeisiin on tarjolla valtion kemera-tukea, jota myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen sekä vesiensuojelu- ja ennallistamistöihin. 

Lisätietoja:  
Riikka Salomaa 
luonnonhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 7758 253 
riikka.salomaaatmetsakeskus.fi 

Jarkko Partanen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 3368 860 
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi 

Metsitykset ovat lähteneet vauhtiin – tuella metsitetty jo satoja hehtaareja entisiä peltoja ja turvetuotantoalueita Toimijatiedote - 03.10.2022 07:25
Kuinka yksityisteiden kunto varmistetaan tulevina vuosina? – tulevaisuuskatsauksen mukaan tieverkosto vaatii pikaisesti toimia ja osaavia yrittäjiä Toimijatiedote - 26.10.2022 07:10