Gå direkt till innehållet

Betydlig ökning av miljöstödsmedlen väntas nästa år

Nyhet - 07.11.2022 08:16

Miljöstödet är en ersättning som skogsägaren får för tidsbundet skydd av skog. Under de senaste åren har allt fler avtal om miljöstöd ingåtts. Avtalen har ökat eftersom anslagen för miljöstöd har utökats och aktörerna i skogsbranschen har berett ansökningar aktivare än tidigare. I regeringens budgetproposition föreslås en betydande ökning av miljöstödsanslagen för nästa år. 

Objekt som lämpar sig för miljöstöd är oftast rika på död ved. Bild: Riitta Raatikainen

I nästa års budget föreslås sammanlagt 17,5 miljoner euro i stöd för naturvård. Av den summan skulle cirka 14,5 miljoner vara till miljöstöd. Det är en betydande höjning, för i år har det funnits cirka 8 miljoner euro till miljöstöd. 

– Höjningen är betydande, och därför lönar det sig för skogsägare att utreda möjligheterna att söka miljöstöd med en aktör som har miljöstödsansökningar i sitt utbud av tjänster. När man bereder ansökan om miljöstöd kan man samtidigt också komma överens om skogsvårdsarbeten, till exempel plantskogsvård, säger ledande experten på naturvård Riitta Raatikainen vid Skogscentralen. 

Riksdagen behandlar som bäst budgetpropositionen för nästa år. Skogscentralen börjar nästa år också planera naturvårdsprojekt inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Dessa kommer att kunna sökas i projektansökningsrundorna under kommande år. 

Information om miljöstöd till skogsägarna 

Nästa år löper nästan 700 miljöstödsavtal ut. Dessa täcker sammanlagt över 4 000 hektar. Skogscentralen skickar i slutet av året brev till de skogsägare vars avtal är på väg att löpa ut. Brevet innehåller bland annat information om möjligheterna till en ny avtalsperiod och om aktörer som bereder miljöstödsansökningar och finns i ett register på Skogscentralens webbplats

I registret är det lätt för skogsägare att hitta aktörer i sitt område som kan hjälpa dem att få i gång en ny avtalsperiod eller att göra upp en helt ny ansökan. 

Brevet till skogsägarna innehåller också information om tjänsten MinSkog.fi. I MinSkog.fi kan skogsägare skicka en begäran till en aktör och be om hjälp med att göra upp en ansökan om miljöstöd. 

Ändringar nästa år 

Det nya stödsystemet för skogsbruket, metka, ska enligt planerna träda i kraft i början av 2024. Det påverkar också ansökningstiden för miljöstöd nästa år, så att ansökningarna ska vara inne på Skogscentralen före 1.10.2023. Beredningen av ansökningarna bör koncentreras till början av året och tidigt på hösten. 

Skogsägande dödsbon får brev med råd Nyhet - 02.11.2022 08:23
Ny karttjänst visar växande samfällda skogar Nyhet - 16.11.2022 14:29