Gå direkt till innehållet

Avsevärd ökning väntas i miljöstödsmedlen nästa år – bered ansökningar

Aktörsmeddelande - 07.11.2022 08:07

Miljöstödet är en ersättning som skogsägaren får för tidsbundet skydd av skog. Under de senaste åren har allt fler avtal om miljöstöd ingåtts. Avtalen har ökat eftersom anslagen för miljöstöd har utökats och aktörerna i skogsbranschen har berett ansökningar aktivare än tidigare. För en fjärdedel av arealen i årets ansökningar är det aktörer som gjort upp ansökan, men de regionala skillnaderna är stora.

De cirka åtta miljoner euro som reserverats för miljöstöd i år är snart slut, och utöver det har Skogscentralen många ansökningar under behandling. Det lönar sig ändå att fortsätta göra upp ansökningar, för nästa år utlovas en avsevärd ökning i miljöstödsanslagen.

I nästa års budget föreslås sammanlagt 17,5 miljoner euro i stöd för naturvård. Av den summan skulle cirka 14,5 miljoner vara till miljöstöd.

- Höjningen är betydande och skapar allt fler möjligheter för aktörer att utvidga sitt tjänsteutbud till att omfatta miljöstödsansökningar. När man diskuterar miljöstöd med markägarna kan man samtidigt komma överens om skogsvårdsarbeten, till exempel plantskogsvård, säger ledande experten på naturvård Riitta Raatikainen vid Skogscentralen.

Riksdagen behandlar som bäst budgetpropositionen för nästa år. Skogscentralen börjar nästa år också planera naturvårdsprojekt inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Dessa kommer att kunna sökas i projektansökningsrundorna under kommande år.

Ge dina kontaktuppgifter till registret över aktörer som bereder miljöstödsansökningar

Nästa år löper nästan 700 miljöstödsavtal ut. Dessa täcker sammanlagt över 4 000 hektar. Skogscentralen skickar i slutet av året brev till de skogsägare vars avtal är på väg att löpa ut. Brevet innehåller bland annat information om möjligheterna till en ny avtalsperiod och om aktörer som bereder miljöstödsansökningar och finns i ett register på Skogscentralens webbplats. Registret med aktörer som gör upp miljöstödsansökningar kan uppdateras regelbundet. Det är viktigt att det endast innehåller personer som hjälper skogsägarna med ansökan från början till slut.

I registret är det lätt för skogsägare att hitta aktörer i sitt område som kan hjälpa dem att få i gång en ny avtalsperiod eller att göra upp en helt ny ansökan.

Det är viktigt att aktörerna meddelar Skogscentralens regionala naturvårdsexperter om ändringar i informationen och om nya upprättare av miljöstödsansökningar. Naturvårdsexperternas kontaktuppgifter och vilka landskap de ansvarar för står på första sidan i registret.

- Förutom uppdatering av uppgifterna kan man också fråga Skogscentralens naturvårdsexperter om nät- eller fältkurser eller annat stöd som de behöver i sin beredning av ansökningar. Vid behov kan vi ordna en företagsspecifik introduktion och komma överens om stödpersoner. Personer som gör upp ansökningar behövs i alla landskap, säger Raatikainen.

MinSkog.fi kan användas till mycket

Brevet till skogsägarna innehåller också information om tjänsten MinSkog.fi. I MinSkog.fi kan skogsägare skicka en begäran till en aktör och be om hjälp med att göra upp en ansökan om miljöstöd.

Informationen i MinSkog.fi kan användas också när man gör själva ansökan. I tjänsten syns naturobjekt och fastighetens totala virkesmängd, som behövs för att räkna ut miljöstödet. Aktören kan dessutom använda de andra åtgärdsförslagen i MinSkog.fi i marknadsföringen av sina övriga tjänster.

Information om andra ändringar ges i början av nästa år

I början av nästa år informerar vi om eventuella ändringar bland annat i finansieringsvillkoren för livsmiljöerna och i medelrotpriserna som används i uträkningen av miljöstödet.

Det nya stödsystemet för skogsbruket, metka, ska enligt planerna träda i kraft i början av 2024. Det påverkar också ansökningstiden för miljöstöd nästa år, så att ansökningarna ska vara inne på Skogscentralen före 1.10.2023. Beredningen av ansökningarna bör koncentreras till början av året och tidigt på hösten.

Mer information ger:

Nina Myllykangas
expert på naturvård
Finlands skogscentral
040 532 1165
nina.myllykangasatskogscentralen.fi

Skogsägande dödsbon får brev med råd Aktörsmeddelande - 02.11.2022 08:27
Räkna med tilltagande skador av granbarkborre Aktörsmeddelande - 23.11.2022 10:42