Siirry pääsisältöön

Ympäristötukivaroihin tulossa merkittävä lisäys ensi vuonna – osallistu hakemusten valmisteluun

Toimijatiedote - 07.11.2022 08:00

Ympäristötuki on metsänomistajalle maksettava korvaus metsän määräaikaisesta suojelusta. Ympäristötukisopimuksia on solmittu viime vuosina yhä enemmän. Sopimusten määrä on kasvanut, koska ympäristötukimäärärahoja on lisätty ja metsäalan toimijat ovat valmistelleet hakemuksia aiempaa aktiivisemmin. Tänä vuonna valmistellusta ympäristötukipinta-alasta neljäsosa on toimijoiden laatimaa, mutta alueelliset erot ovat vielä isoja. 

Kuluvalle vuodelle varatut noin 8 miljoonan euron ympäristötukivarat ovat pian käytetty ja lisäksi Metsäkeskuksessa on käsittelyssä runsaasti hakemuksia. Hakemusvalmistelua kannattaa kuitenkin jatkaa, sillä ensi vuodelle on luvassa merkittävä lisäys ympäristötukivaroihin.  

Ensi vuoden talousarviossa esitetään yhteensä 17,5 miljoonan euroa tukea luonnonhoitoon. Tuesta noin 14,5 miljoonaa olisi ensi vuonna käytettävissä ympäristötukeen.  

– Korotus on merkittävä ja luo yhä enemmän mahdollisuuksia toimijoille laajentaa palveluntarjontaa ympäristötukihakemusten valmisteluun. Kun keskustelee maanomistajan kanssa ympäristötuesta, voi samalla sopia myös metsänhoitotöistä, kuten taimikonhoidosta, toteaa luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Metsäkeskuksesta. 

Eduskunta käsittelee parhaillaan ensi vuoden talousarviota, joka vahvistuu vuoden lopulla. Metsäkeskus alkaa suunnitella ensi vuonna myös Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia luonnonhoitohankkeita, jotka avataan tulevina vuosina luonnonhoidon hankehakuun.  

Ilmoita tietosi ympäristötukihakemuksia valmistelevien toimijoiden rekisteriin 

Ensi vuonna erääntyy lähes 700 ympäristötukisopimusta yli 4 000 hehtaarin alalta. Metsäkeskus tiedottaa vuoden lopulla kirjeitse metsänomistajia, joilla on erääntyviä sopimuksia. Tiedotekirjeessä kerrotaan muun muassa uuden sopimuskauden mahdollisuuksista sekä hakemusvalmistelua tekevistä toimijoista, joista on koottu listaus Metsäkeskuksen verkkosivuille.

Ympäristötukihakemuksia laativien toimijoiden rekisteriä voidaan päivittää säännöllisesti. On tärkeää, että rekisterissä ovat vain ne henkilöt, jotka avustavat metsänomistajia hakemuksen laadinnassa alusta loppuun saakka. 

Metsänomistajien on helppo löytää toimijarekisteristä omalta alueeltaan toimijoita, jotka voivat auttaa käynnistämään uuden sopimuskauden tai kokonaan uuden hakemuksen valmistelun.  

Toimijoiden tulee ilmoittaa rekisterissä olevien tietojen muutoksista tai uusista ympäristötukihakemusten laatijoista Metsäkeskuksen alueellisille luonnonhoidon asiantuntijoille. Heidän yhteystietonsa ja vastuumaakunnat ovat toimijalistauksen ensimmäisellä sivulla.  

– Tietojen päivityksen lisäksi Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntijoilta voi kysyä verkko- tai maastokoulutuksista tai muusta hakemusvalmisteluun tarvittavasta tuesta. Tarvittaessa voidaan järjestää yrityskohtaista perehdytystä ja sopia tukihenkilöistä. Hakemusten valmistelijoita tarvitaan kaikkiin maakuntiin, Raatikainen kertoo.  

Metsään.fi-palvelusta monia hyötyjä  

Metsänomistajille lähtevässä tiedotteessa kerrotaan myös Metsään.fi-palvelusta. Palvelussa metsänomistaja voi tehdä palvelupyynnön haluamalleen toimijalle ja pyytää apua ympäristötukihakemuksen valmistelussa.  

Metsään.fi-palvelun tiedoista on hyötyä myös varsinaisen hakemuksen laadinnassa. Palvelusta näkee kiinteistöittäin tiedossa olevat luontokohteet sekä kokonaispuumäärän, jota tarvitaan ympäristötuen laskennassa.  

Toimija voi lisäksi hyödyntää Metsään.fi-palvelussa esitettyjä muita toimenpide-ehdotuksia myös muiden organisaation palvelujen markkinoinnissa. 

Vuoden alussa lisätietoa muista muutoksista 

Ensi vuoden alussa tiedotamme mahdollisista muutoksista muun muassa ympäristötuen laskennassa käytettäviin keskikantohintoihin sekä elinympäristöjen rahoitusehtoihin.  

Metsätalouden uuden kannustejärjestelmän, metkan, on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta. Se vaikuttaa ensi vuonna myös ympäristötukihakemusten jättöaikaan, eli hakemukset pitää jättää Metsäkeskukseen 1.10.2023 mennessä. Hakemusten valmistelua tulee painottaa alkuvuoteen ja -syksyyn. 

Lisätietoja: 
Riitta Raatikainen  
luonnonhoidon johtava asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 314 0440  
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi 

Metsää omistavat kuolinpesät saavat nyt kirjeitse neuvoja metsäasioiden järjestelyyn Toimijatiedote - 02.11.2022 08:00
Kirjanpainajatuhojen kasvuun kannattaa varautua Toimijatiedote - 23.11.2022 08:00