Gå direkt till innehållet
Nyhet - 01.02.2021 10:46

Användningen av den öppna skogliga informationen ökar och användarna är allt nöjdare

Antalet visningar och nedladdningar av öppen skoglig information ökade i fjol. Det nya materialet med kronmodeller fick ett bra mottagande och karttjänsten i anslutning till kronmodellerna besöktes över 3 000 gånger. Inalles laddades närmare 80 procent mer geografiskt informationsmaterial med öppen skoglig information ned jämfört med 2019.

dekorativ bild

Bildtext: Finlands skogscentral publicerar öppen skoglig information om skogarna och naturen i vårt land.

Den öppna skogliga informationen som tillhandahålls av Finlands skogscentral utnyttjades flitigt i fjol. Karttjänsten med öppen skoglig information hade cirka 30 procent fler besök jämfört med året innan. Olika slags geografiskt informationsmaterial laddades ned och gränssnittstjänsterna användes avsevärt mer än tidigare.

– Det verkar som om systemutvecklingen i flera organisationer gått framåt på senare år. Nu har man kommit igång med att utnyttja materialet, säger skogsdataexperten Juha Inkilä vid Finlands skogscentral.  

Många använder materialet varje veckaon

I slutet av 2020 genomfördes en enkät för att kartlägga användarnas rutiner och erfarenheter. Resultaten visade att öppen skoglig information används något oftare än tidigare. Av dem som svarade använde 21 procent materialet dagligen och 36 procent varje vecka. 

Användarna berättade att den öppna skogliga informationen gett många fördelar. ”Tjänsten är till stor hjälp i mitt dagliga arbete”, ”Jag har kunnat ta reda på om Kemera-stöd redan har sökts för en viss figur” och ”I mitt arbete har jag kunnat följa när avverkningar har gjorts och om det finns skogslagsobjekt nära kommande hyggen”. Av dem som besvarade enkäten var 45 procent villiga att rekommendera den öppna skogliga informationen även för andra.

De som svarade påpekade att skogsdata till exempel om trädslag och beståndets ålder kunde vara mer exakta och uppgifterna mer aktuella. Användarna lade också fram önskemål om en karttjänst med kronmodeller i färgteman. En sådan publiceras senare under vårvintern. Enkäten besvarades av 214 personer som använder öppen skoglig information. Största delen av dem var skogstjänstföretagare och skogsvårdsföreningar.

Öppen skoglig information till webbplatsen MinSkog.fi i vår

Skogscentralens webbplats kommer att förnyas i vår och i det sammanhanget flyttas den öppna skogliga informationen till MinSkog.fi. På den nya webbplatsen benämns materialet skogs- och naturinformation. 
– Samma bra tjänster står fortsättningsvis till förfogande, sammanfattar Inkilä. 

Ett linjediagram visar hur användningen av den öppna skogliga informationen har ökat från år 2018 till 2020. År 2018 är indexets värde 100. Visningar av karttjänsten år 2018, index 100, år 2019 är indexet 126 och år 2020 167. Användningsgånger för gränssnittstjänsterna år 2018, index 100, år 2019 index 126 och år 2020 167. Mängden överförs information (gibibyte) år 2018 index 100, år 2019 index 213 och år 2020 index 379.

Bildtext: Öppen skoglig information används i allt större utsträckning. I fjol besöktes särskilt gränssnittstjänsterna betydligt mer än hittills.