Gå direkt till innehållet

Läget i skogarna och skogsbruket

I rapporterna på den här sidan presenteras tidsserierna Tillväxt och uttag och Skogsvårdsarbete.

Tillväxt och uttag

Rapporten har sammanställts utifrån resultaten från riksskogstaxeringen och Naturresursinstitutets statistik om virkesuttaget. Rapporten innehåller följande mellanblad:

 1. Tillväxtutveckling RST 9-12 
 2. Tillväxt landskapsvis RST 12 
 3. Tillväxt och uttag

Skogsvårdsarbeten och statsstödda arbeten (kemera) 

Den här rapporten har sammanställts av resultaten av Naturresursinstitutets uppföljningsenkät om skogsvårdsarbeten och Skogscentralens statistik över statsstödda arbeten. Rapporten innehåller följande mellanblad:

 1. Alla skogsvårdsarbeten
 2. Andel skogsvård av all arbetsareal, %
 3. Plantering och sådd
 4. Arealen plantskogsvård på kartan
 5. Vård av ungskog
 6. Statsstödd plantbeståndsvård (kemera)
 7. Skogsgödsling
 8. Iståndsättningsdikning och  
 9. Iståndsättningsdiktning med statliga medel (kemera)
 10. Skogsvägar 
 11. Mängden skogsväg med statliga medel (kemera)

Närmare information om definitionerna och insamlingen av information finns i kvalitetsbeskrivningarna  på Naturresursinstitutets statistiksidor: