Gå direkt till innehållet

Tjänster och kalkylatorer att använda vid ägarbyte

När man äger skog, genomför ägarbyten eller ärver behöver man information om åtgärder och ärenden som är aktuella för en själv. Många dokument lönar det sig att låta proffs som är specialiserade på ägarbyten upprätta.

Aktörer som erbjuder tjänster i samband med ägarbyten

Nedan finns listor över aktörer som erbjuder tjänster i samband med ägarbyten på skogsfastigheter. Om ditt företag erbjuder sådana tjänster och du vill att det ska vara på någon av listorna kan du ta kontakt med Skogscentralen.

Att bestämma värdet på en fastighet med automatiska räknare

Banker och skogsbolag har utvecklat automatiska räknare för att utifrån numeriska skogsdata få fram en grov uppskattning av vad fastigheten är värd. Skatteförvaltningen godkänner också dessa värdeberäkningar för att bestämma värdet på skogsfastigheter. När man använder dessa tjänster bör man alltid kontrollera att de skogsdata som används är uppdaterade.

Lantmäteriverkets fastighetsöverlåtelsetjänst

Lantmäteriverket har en avgiftsbelagd elektronisk fastighetsöverlåtelsetjänst på sin webbplats. I den kan personer som identifierar sig i tjänsten upprätta utkast och underteckna köpebrev, gåvobrev och bytesbrev för och föravtal om ett köp av en fastighet eller arrenderätt.

I fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man också elektroniskt underteckna överlåtelsehandlingar som en fastighetsförmedlare eller ett ombud gjort upp.

Vid köp som görs via tjänsten behövs inget köpvittne. Lagfarten anhängiggörs när dokumentet undertecknas.

Mer information