Korjuujäljen laatu | Metsäkeskus

Korjuujäljen laatu

Lisätietoja

Lisätietoja korjuujäljen laatukriteereistä ja tarkastuksesta antavat Metsäkeskuksen rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntijat.

Maastotarkastusohjeet:

Metsäkeskuksen tehtävänä on tarkastaa korjuujäljen laatua osana metsälain valvontaa. Korjuujäljellä tarkoitetaan metsikön puuston ja maaperän tilaa puunkorjuun jälkeen. Metsässä tehtyjen toimenpiteiden on lähtökohtaisesti täytettävä sekä metsälain vaatimukset että metsänhoitosuositusten laatukriteerit.

Korjuujälkeä arvioidaan vuosittain harvennushakkuiden osalta otannalla valituilta harvennushakkuukohteilta ja energiapuuharvennusten osalta valituilta koneellisesti korjatuilta kohteelta. Tulokset julkaistaan vuosittain tammikuussa. Tarkastuksessa on käytössä Metsäkeskuksen maastotarkastusohje.

Maastoarvioinneissa tarkastellaan harvennusvoimakkuutta ja puulajivalintaa, puusto- ja maastovaurioita sekä ajouraväliä ja -leveyttä. Tarkastusten yhteenvetotietoja hyödynnetään muun muassa neuvonnassa ja puunkorjuun menetelmien kehittämisessä.

Tarkastustulokset:

.