Siirry pääsisältöön

Muistettavaa metsätilan omistajanvaihdoksessa

Metsätilan omistajanvaihdoksesta aiheutuu hoidettavia velvoitteita sekä uudelle metsänomistajalle että metsästä luopujalle.  

Uuden metsänomistajan velvoitteet 

 • Uuden omistajan tulee hakea kiinteistölle lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta. Lainhuuto tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista kiinteistötietojärjestelmään. Lainhuudon haussa tarvitaan täytetty lainhuudon hakemuslomake. Lisäksi tarvitaan tapauskohtaisesti muita saantoon liittyviä asiakirjoja (perukirja, perinnönjakokirja, testamentti, kuitti kauppahinnan maksusta jne.). Kaupanvahvistaja toimittaa kauppakirjan tai lahjakirjan liitteineen (valtakirjat, määräalan kartta) sähköisesti suoraan Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitos perii lainhuudon myöntämisestä 144 euron (vuosi 2022) suuruisen kiinteistökohtaisen maksun. 
   
 • Maanmittauslaitoksella on maksullinen, sähköinen kiinteistönvaihdannan palvelu, jossa luovutuksen osapuolet voivat tehdä kiinteistökauppoja ja lahjoituksia. Palvelussa on mallisaantoasiakirjoja, joita on mahdollista muokata tarpeen mukaan. Palvelu sisältää sekä kaupanvahvistuksen että lainhuudon hakemisen ja sieltä saa ostettua myös tarvittavat todistukset (rasitustodistus, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisteriotteen kartta). 
   
 • Vastikkeellisissa luovutuksissa (kauppa ja vastikkeellinen vaihto) ostajan on tehtävä varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava 4 prosentin suuruinen varainsiirtovero kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta. Varainsiirtovero on kuitenkin maksettava aina ennen lainhuudon hakua. Varainsiirtoveroilmoituksen ja varainsiirtoveron maksun voi tehdä Verohallinnon sivuilla OmaVero-palvelussa
   
 • Lahjan saajan (puhdas lahja tai lahjanluontoinen kauppa) tulee oma-aloitteisesti tehdä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Lahjaveroilmoitus tehdään Omavero-palvelussa tai paperi-ilmoituksella. Verottaja käsittelee lahjaveroilmoituksen ja toimittaa lahjan saajalle lahjaveropäätöksen ja mahdolliset lahjaveron maksulomakkeet. Verottajan lahjaveropäätös kestää usein puolikin vuotta sen tekemisestä. Lahjaveron maksulle annetaan maksuaikaa, ja isommat lahjaverot peritään useammassa erässä. Lahjavero tulee usein maksettavaksi noin vuoden kuluttua lahjan saamisesta. 
   
 • Kokonaan uuden metsänomistajan kannattaa hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi metsätalouden harjoittamisesta Verohallinnon toimipisteessä. Arvonlisäverovelvolliseksi on pakko ilmoittautua, jos metsänomistajan liikevaihto (puukauppatulot ja muut tulot) jonakin verovuonna ovat vähintään 15 000 euroa. Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja hyötyy verovelvollisuudestaan, koska hän saa metsätalouteen hankkimiensa tavaroiden, tarvikkeiden ja palvelujen hintojen sisältämät arvonlisäverot kokonaan takaisin palauttamalla ns. arvonlisäveroilmoituksen (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista). 
   
 • Metsätilan omistajanvaihdoksesta tulee lisäksi ilmoittaa ainakin metsästysseuralle (metsästysvuokrasopimus) ja tiekunnalle (tiemaksut). Myös erilaiset metsätalouteen liittyvät mahdolliset jäsenyydet (metsänhoitoyhdistys, Metsäliitto jne.) kannattaa hoitaa ajan tasalle omistajanvaihdoksen yhteydessä.  

Luopuvan metsänomistajan velvoitteet 

 • Kaupalla metsätilastaan luopuvan tulee tehdä myynnistään luovutusvoittoveroilmoitus viimeistään kauppavuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Verottaja pyytää kyseistä ilmoitusta usein jo aikaisemmin. Luovutusvoittoveroilmoitus tehdään OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeella 9 (luovutusvoitto tai -tappio).  
   
 • Metsänomistuksesta kokonaan luopuvan omistajan tulee tehdä verottajalle alv-lopettamisilmoitus Y6 -lomakkeella, mikäli hänelle ei enää jää metsää. Jos lopettamisilmoitus tehdään kesken vuotta, niin viimeinen arvonlisäveron vuosi-ilmoitus ja mahdollinen arvonlisäveron maksu pitää tehdä lopettamista seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä.     

Alla on listattuna Metsäkeskuksen tiedossa olevia metsätilan omistusjärjestelyjen palvelujen tarjoajia maakunnittain. Jos haluat näitä palveluja tarjoavan yrityksesi mukaan, ota yhteyttä lisätiedot-kohdassa oleviin Metsäkeskuksen henkilöihin.