Siirry pääsisältöön

Muistettavaa metsätilan omistajanvaihdoksessa

Metsätilan omistajanvaihdoksesta aiheutuu hoidettavia velvoitteita sekä uudelle metsänomistajalle että metsänsä luovuttaneelle.  

Monet asiakirjat kannattaa teettää omistajanvaihdoksiin perehtyneillä palveluntarjoajilla. Tutustu toimijoihin, jotka tarjoavat metsätilan omistajanvaihdospalveluita eri puolilla Suomea.

Uuden metsänomistajan velvoitteet 

  • Lainhuuto tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista kiinteistötietojärjestelmään. Uuden omistajan tulee hakea kiinteistölle lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta. Lainhuudon saamisen edellytyksenä on täytetty lainhuutohakemus. Saaja voi halutessaan pyytää kaupanvahvistajaa hakemaan lainhuudon ja toimittamaan Maanmittauslaitokselle tarvittavat asiakirjat. Maanmittauslaitos perii lainhuudon myöntämisestä kiinteistökohtaisen rekisteröintimaksun. Maanmittauslaitoksen sähköisessä kiinteistönvaihdannan palvelussa luovutuksen lainhuuto käynnistyy automaattisesti.
  • Varainsiirtoveroilmoitus ja varainsiirtoveron maksu on tehtävä vastikkeellisissa saannoissa (kauppa tai vaihto) ennen lainhuudon hakemista. Asia voidaan hoitaa OmaVero-palvelussa. Varainsiirtoveron määrä on 4 prosenttia vastikkeen arvosta. Katso tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivuilta. 
  • Lahjaveroilmoitus on lahjan saajan tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta (puhdas lahja tai lahjanluontoinen kauppa). Lahjaveroilmoitus tehdään Omavero-palvelussa tai paperi-ilmoituksella. Verottaja käsittelee lahjaveroilmoituksen, toimittaa lahjan saajalle lahjaveropäätöksen ja ohjeet mahdollisen lahjaveron maksusta. Lahjaveron maksulle annetaan maksuaikaa. 
  • Arvonlisäverollisen toiminnan aloittamisilmoitus tehdään OmaVero-palvelussa, Verohallinnon toimipisteessä tai YTJ-palvelusta löytyvällä lomakkeella. Arvonlisäverovelvolliseksi on ilmoittauduttava, jos metsänomistajan liikevaihto (puukauppatulot ja muut tulot) jonakin verovuonna ovat vähintään 15 000 euroa. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua pienemmälläkin liikevaihdolla. Metsänomistaja hyötyy arvonlisäverollisesta toiminnasta, koska hän saa metsätalouden hankintojen hinnoissa sisällä olevat arvonlisäverot kokonaan hyvityksenä antaessaan veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista (= arvonlisäveroilmoitus).
  • Ympäristötukisopimus, jonka edellinen omistaja on tehnyt säilyy voimassa ja sitoo myös uutta omistajaa. Sopimus on voimassa riippumatta siitä, siirtyykö alue kokonaan tai osittain uudelle omistajalle. Ympäristötukisopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat sopimusajan umpeuduttua. Metsälain suojaamat erityisen tärkeät elinympäristöt on kuitenkin edelleen säilytettävä. 

Uudella metsänomistajalla on halutessaan oikeus irtisanoa ympäristötukisopimus kuuden kuukauden kuluessa omistajanvaihdoksesta. Irtisanominen tulee voimaan, kun metsänomistaja on maksanut Metsäkeskukselle takaisin jäljellä olevan sopimuskauden tuen määrän 10 prosentilla korotettuna. 

  • Ilmoitukset metsätilan omistajanvaihdoksesta kannattaa lisäksi tehdä ainakin metsästysseuralle (metsästysvuokrasopimus), tiekunnalle (tiemaksu) ja vakuutusyhtiölle (uusi metsävakuutus). Myös erilaiset metsätalouteen liittyvät mahdolliset jäsenyydet (metsänhoitoyhdistys, Metsäliitto jne.) kannattaa hoitaa ajan tasalle omistajanvaihdoksen yhteydessä. 

Jos kiinteistöön kuuluu yhteismetsäosuuksia on uuden omistajan ilmoitettava omistajanvaihdoksesta yhteismetsän hoitokunnalle tai toimitsijalle saadakseen yhteismetsän jakaman ylijäämän. 

Metsänsä luovuttaneen velvoitteet 

  • Luovutusvoittoveroilmoitus on metsäkiinteistön myyjän tehtävä viimeistään esitäytetyn veroilmoituksen jättämisen yhteydessä. Verohallinto pyytää kyseessäolevaa ilmoitusta usein jo aikaisemmin. Luovutusvoittoveroilmoitus tehdään OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeella 9 (luovutusvoitto tai -tappio). 
  • Arvonlisäverollisen toiminnan lopettamisilmoitus on metsänomistuksesta kokonaan luopuvan omistajan tehtävä Verohallinnolle. Ilmoitus tehdään Y5-lomakkeella (verotusyhtymä) tai Y6-lomakkeella (yksinomistaja, puolisot tai kuolinpesä). Jos kyseinen lopettamisilmoitus tehdään kesken vuotta niin viimeinen arvonlisäveron vuosi-ilmoitus ja mahdollinen arvonlisäveron maksu pitää tehdä lopettamista seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä.  
  • Luovutettuun metsään kohdistuvien sopimusten irtisanominen (metsästysvuokrasopimus, metsävakuutus jne.). 

Lisätietoja