Siirry pääsisältöön

Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu

Tervetuloa käyttämään luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslistaa ja neuvontatyökalua. Nämä sivut on kehitetty tukemaan toimintatapaa, jossa metsäammattilaiset ottavat metsien monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävät keinot keskusteluun silloin, kun metsänomistajan kanssa sovitaan hakkuiden tai metsänhoitopalvelun toteutuksesta. 

Luonnonhoidon tarkistuslistalla metsänomistaja kertoo tavoitteensa metsänhoidon suositusten mukaisesta hyvästä luonnonhoidosta, ja se välitetään hakkuun tai hoitotyön toteuttajalle. Tällöin toteuttaja tietää panostaa luonnonhoitoon perustasoa enemmän, esimerkiksi jättämällä tavanomaista enemmän säästöpuita jollakin kuviolla. 

Neuvontatyökalun toimenpiteistä kerrotaan toimenpiteen sisältö, tarkoitus, toteutustapa, taloudelliset ynnä muut vaikutukset sekä lisätiedon lähteet. 

Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista 

Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista on hyvä muistilista hakkuissa ja hoitotöissä käytössä olevista luonnonhoidon keinoista niin metsänomistajille kuin toimijoille. 

Tarkistuslistalle merkitään ylös sovitut luonnonhoitotoimenpiteet varsinkin silloin, kun ne ylittävät luonnonhoidon perustason. Kun lista on täytetty, se voidaan tulostaa pdf:ksi tai paperille. Toimija välittää listan hakkuun tai hoitotyön toteuttajalle ja huolehtii, että tällä on riittävä osaaminen luonnonhoitotoimien toteuttamiseen. 

Neuvontatyökalut 

Taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus 

Kasvatushakkuut (ensiharvennus, muu harvennus ja poimintahakkuu) 

Uudistushakkuut (avohakkuu, siemenpuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, pienaukkohakkuu)