Skip to main content

Ratkaisu on puussa

Hankkeen rahoittajat

Ratkaisu on puussa -kehityshanke 2020-2022

Hankkeen tavoitteena on edistää puurakentamisen osaamista Pohjois-Savossa sekä parantaa alueen yleistä asennetta vähähiiliseen ja puurakentamiselle myönteiseen suuntaan. Metsäisessä maakunnassa puun osuus julkisen rakentamisen materiaalina on ollut pitkään heikko, mutta koulurakentaminen on viimeisten vuosien aikana tuonut asiaan positiivisen käänteen.

Ilmastomyönteistä suuntausta halutaan jatkaa ja tukea hankkeen toimenpiteiden avulla, ja lisätä puun käyttöä tulevien vuosien aikana myös muussa rakentamisessa, infra- sekä viheraluerakentaminen mukaan lukien. Useisiin käyttökohteisiin on tarjolla myös lähellä tuotettua Lähipuuta, jolloin rakentamisen hiilijalanjälkeä on mahdollisuus pienentää entisestään.

Puu on monipuolinen, ilmasto- ja ympäristöystävällinen sekä lähellä kasvava rakennusmateriaali

Rakennettu ympäristö aiheuttaa merkittävän osan yhteiskunnan ilmastopäästöistä. Ilmastonmuutosta ja kasvihuonekaasupäästöjen kasvua voidaan osaltaan hillitä käyttämällä rakennusmateriaalina uusiutuvaa ja ekologista, moniin käyttökohteisiin soveltuvaa kotimaista puuta. Puutalot aiheuttavat koko elinkaarensa aikana vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat muista materiaaleista rakennetut talot.

Puu on jo nyt yleisin runkomateriaali pientalorakentamisessa, mutta uusia käyttökohteita voidaan löytää esimerkiksi kaupunki- ja liikenneinfrarakentamisessa, kuten siltojen, meluesteiden, kaiteiden, rantarakentamisen, erilaisten katosten ja leikkipaikkojen rakentamisessa sekä kerrostalo-, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa. Uudet massiivipuutuotteet ovat ilmastoystävällisisä ja kustannustehokkaita rakennusteollisuuden komponentteja, joiden ympärille voidaan luoda uusia, pitkälle vietyyn esivalmistukseen ja rakentamisen kuivaketjuun perustuvia toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toimenpiteillä selvitetään Pohjois-Savon julkisen puurakentamisen tila, osaamistarpeet sekä mahdolliset pilottikohteet. Kohteiden hankesuunnittelua tuetaan mm. rakentamisen ilmastovaikutusta esittävillä laskelmilla, joilla vartaillaan mm. rakennusmateriaalien ekotehokkuutta ja hiilijalanjälkeä. Työpajoilla sekä vierailuilla tuodaan alueen päättäjien tietoon puurakentamisen mahdollisuudet ja viimeisin osaaminen rakennushankkeiden kustannuksiin vaikuttavista mahdollisuuksista. Hankkeessa on lisäksi erilliset työpaketit mm. seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • Lähipuun tunnettavuus lisääntyy pilottikohteiden avulla
  • Tarvekartoitukset puutuotealan yrityksissä ja kehitystarpeissa avustaminen, yritystoiminta kehittyy ja saadaan toiminnoille jatkajia
  • CE-merkintä ja lujuuslajitteluinfot piensahoille, lähellä tuotetun rakennusmateriaalin käyttö lisääntyy
  • Oppilaitosyhteistyö, rakennusalan ja puunjalostuksen perus- ja täydennyskoulutus vastaa entistä paremmin toimijoiden tarpeisiin

Hankeaika 1.3.2020 - 28.2.2022
Hanke-alue: Pohjois-Savo

Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä Kehitysyhtiö Savogrow:n sekä Iisalmen kaupungin kanssa. Hankkeen rahoittajana on Maaseuturahasto.

Tulevat tapahtumat

Hankkeen aikana järjestetään tilaisuuksia ja tutustumismatkoja puurakentamisesta kiinnostuneille. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille kuntapäättäjille, puualan yrityksille ja sidosryhmille. Vahvistetut tapahtumat ovat Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa, josta löydät lisätietoja ja voit ilmoittautua mukaan.

Materiaalit

Puurakentajan aamukahvit 25.8.2021

Puurakentamisen webinaarisarja

Puurakentamisen koulutussarja

Ajankohtaiset

Ilmoita yrityksesi Puutuoteportaaliin

Linkitä yrityksesi maksutta mukaan tulevaan Puutuoteportaaliin Puuteollisuusyrittäjien sivuilla.

Suomen metsäkeskus ja Puuteollisuusyrittäjät ry kokoaa puutuotealan yrityksistä ajantasaisen ja helposti kaikkien saavutettavissa olevan Puutuoteportaalin kevään 2021 aikana.

Menneet tapahtumat 

Ratkaisu on puussa -hankkeen projektityöntekijät: Heikki Kokkonen, Arto Yletyinen, Juha Hartikainen.
Toiminta-alue
Pohjois-Savo

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Iisalmen logo
SavoGrow kehitysyhtiön logo

Lisätietoja