Siirry pääsisältöön

Metsitystaito

Hankkeen rahoittajat

Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä edellyttää hiiltä sitovan metsäalan lisäämistä. Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti metsittämiseen soveltuvia kohteita. Joutokäytössä olevien alueiden metsittämiseen tuli uusi tukijärjestelmä vuoden 2021 alusta. Tukijärjestelmän käynnistyttyä on osoittautunut, että metsänomistajat ja alan toimijat tarvitsevat lisätietoa ja opastusta käytännön metsityksen haasteisiin.

Metsitystaito-tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa metsänomistajia ja toimijoita tunnistamaan joutoalueiden metsitykseen soveltuvat kohteet ja metsittämään ne tuloksellisesti. Hankkeessa kerätään olemassa oleva metsitystieto huomioiden maankäytön hiili-, vesistö-, ympäristö- ja talousvaikutukset. Tieto jalostetaan Pohjois-Pohjanmaalle sopiviksi käytännön ohjeiksi metsityksen parissa toimiville. Ohjeet tuodaan käytettäviksi digitaalisten kanavien kautta (verkkosivut, videot ja webinaarit). Tietoa välitetään myös hankkeen puitteissa järjestettävissä perinteisissä koulutuksissa ja maastoretkeilyissä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Lähtötiedon selvittäminen tutkimuksista, metsitys- ja tukijärjestelmän ohjeista, hyväksytyistä ja hylätyistä tukipäätöksistä sekä metsänomistajien ja toimijoiden kokemuksista metsityksestä.
  • Tiedon jalostaminen julkaistaviksi tietopaketeiksi ja käytännön työohjeiksi.
  • Tiedon jakaminen metsityksen parissa toimiville perinteisin ja digitaalisin keinoin.

Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tiedonvälityshankkeena. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 28.2.2024. Hankkeen päähallinnoijana toimii Luonnonvarakeskus.

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja