Siirry pääsisältöön

Katse vesiin metsänkäsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen rahoittajat

Metsätalouden merkitys vesistöjen ravinnekuormittajana on merkittävä. Hankkeella haetaan ratkaisua metsänkäsittelyn haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseen. Vesiensuojelun ohella hankkeella pyritään edistämään metsien monimuotoisuutta, riistan hoitoa ja hiilensidontaa.

Hankkeessa kartoitetaan Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelta 5 valuma-aluetta, joista alueen toimijoita, metsänomistajia ja alueen muita paikallisia yhteistyötahoja kootaan keskustelemaan keskeisistä metsienkäsittelyyn liittyvistä vesiensuojelun tarpeista ja toimenpiteistä sekä eri paikkatietoaineistojen ja työkalujen hyödyntämisestä vesiensuojelussa.

Keskustelutilaisuuksien ja maastoretkeilyjen pohjalta hankkeessa työstetään kunkin valuma-alueen vesienhoidon kulmakivet, jotka esitellään ja tuodaan metsätoimijoiden ja metsänomistajien laajempaan käyttöön tarinakartoilla ja sähköisesti jaettavilla infokorteilla.

Hankkeen tavoitteet

  • Parantaa vesiensuojelun ja luonnonhoidon laatua metsäalan toiminnassa. Lisätä yhteistyötä ja toiminnan hyväksyttävyyttä.
  • Aktivoida ja tukea alan toimijoita ja yksityisiä maanomistajia vesistövaikutusten vähentämisessä metsän käsittelyssä - samalla huomioiden luonnon monimuotoisuuden edistäminen, riistan huomioiminen ja hiilensidonta.
  • Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien käytön laajentaminen.
  • Uusien digitaalisten vesiensuojelun aineistojen ja työkalujen tuntemuksen ja hyödyntämisen lisääminen yrityksissä.
  • Lisätä omatoimisten metsänomistajien tietoisuutta ja motivaatiota vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon metsien käsittelyssä
  • Jakaa suurelle yleisölle tietoa vesiensuojelun ja metsäluonnon hoidon käytänteistä ja merkityksestä.

Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus ja sen toteutusaika on huhtikuu 2022 - syyskuu 2024.

Hankkeen ohjausryhmässä yhteistyökumppaneita ovat Suomen riistakeskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Haukiputaan jakokunta, Metsähallitus, MTK Pohjois-Suomi Ry, ProAgria ja Stora Enso Metsä.

Hankkeen rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja