Siirry pääsisältöön

Vesiensuojelu- ja luonnonhoitotöihin haetaan toteuttajia

Uutinen - 26.05.2021 10:00

Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun 26.5.2021. Toteuttajia etsitään nyt 13 eri hankkeeseen, joilla tuetaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Kosteikoista hyötyvät niin vesistöt kuin monimuotoisuus. Kuva: Riitta Raatikainen

Nyt alkavassa luonnonhoidon hankehaussa on mukana useita vesiensuojeluhankkeita. Lisäksi tekijöitä haetaan elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen ja monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin. 

Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja ja patoja. Vesiensuojelutöillä vähennetään ja estetään metsätalouden kuormitusta, eli kiintoaineiden ja ravinteiden valumista vesistöihin. 

– Luonnonhoitohankkeiden toteuttajat tekevät monivaikutteista työtä. Kosteikoista ja altaista muodostuu monimuotoisuuskeskittymiä, jotka tarjoavat ravintoa ja elinympäristön monille kasveille, hyönteisille, pölyttäjille ja pohjaeliöille. Ne voivat toimia myös vesilintujen poikastuotantoalueina. Elinympäristön kunnostustoimilla voidaan turvata vaateliaiden lajien säilymistä ja vahvistaa niiden esiintymiä, toteaa johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Hankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa.

Luonnonhoitotöihin rahoitus valtion kemera-varoista 

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun töiden toteutuksesta.  
Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Hankehaussa valitut toimijat hakevat itse kemera-rahoituksen.  

Tarkemmat tiedot haussa olevista luonnonhoitohankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla kohdassa Toteuttajahaku luonnonhoitohankkeille. Hankekohtainen hakuaika on noin 3-4 viikkoa. 

Metsävaratiedon inventoinnit jatkuvat eri puolilla Suomea Uutinen - 25.05.2021 10:00
Metsätuhojen torjuntaan esitetään muutoksia Uutinen - 27.05.2021 12:08