Skip to main content
Uutinen - 25.05.2021 10:00

Metsävaratiedon inventoinnit jatkuvat eri puolilla Suomea

Suomen metsäkeskus jatkaa tänä kesänä vuonna 2020 aloittamaansa metsävaratiedon inventointikierrosta eri puolilla Suomea. Inventointia tehdään 22 uudella alueella, yhteensä noin 4,3 miljoonan metsähehtaarin alalla. Metsävaratiedot julkaistaan ensi vuoden aikana.

Metsäneuvoja Jouko Huuhka mittaa männyn paksuutta.

Kesäaikaan maastossa liikkuu metsäammattilaisia mittaustöissä. Metsäkeskuksen metsäneuvoja Jouko Huuhka mittaa männyn paksuutta. Kuva: Johanna Kleemola

Metsäkeskus kartoittaa lähes koko Suomen metsävarat aiempaa tarkemmalla aineistolla ja uusitulla menetelmällä vuosien 2020–25 kuluessa.

Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentamenetelmiin. Näitä aineistoja yhdistämällä ja aiemmissa inventoinneissa kerättyjä tietoja hyödyntämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta, hoito- ja hakkuumahdollisuuksista sekä metsäluonnosta.  

Tietoa kerätään laserkeilauksella, ilmakuvauksilla ja koealamittauksilla  

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, kasvillisuudesta ja metsien puuston rakenteesta. Keilaus tehdään lentokoneesta 1,5–2 kilometrin korkeudesta.  Pistetiheys on noin 5 pistettä neliömetrillä. Keilauksesta ei ole vaaraa ihmiselle eikä eläimille.

Erillinen ilmakuvaus tehdään 7–8 kilometrin korkeudesta. Ilmakuvamateriaalia käytetään muun muassa eri puulajien tunnistamiseen ja metsäkuvioiden rajaamiseen. Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset toteutetaan osana Maanmittauslaitoksen koordinoimaa kansallista laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaa. 

Edellä mainittujen kaukokartoitusaineistojen tulkinnan tueksi maastossa mitataan puustotietoja erityyppisiltä koealoilta. Kultakin noin 300 000 hehtaarin alueelta mitataan satoja koealoja ja kesäkaudella maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen metsäammattilaisia mittaustöissä. Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää. 

Tietojen laatu paranee 

Uudella inventointikierroksella tuotettavan metsävaratiedon laatu paranee, kun käytettävissä on aiempaa tarkempi aineisto ja uudistettu menetelmä.  

Inventointimenetelmän tarkkuus on parhaimmillaan hoidetuissa kasvatus- ja uudistuskypsissä metsissä. Kokonaispuuston tiedot ovat tarkimmat ja pääpuulajikin on yleensä oikein. Virheitä voi kuitenkin esiintyä esimerkiksi sekametsien puulajisuhteissa sekä puuston iässä. Myöskään pienissä taimikoissa tarkkuus ei ole riittävä, vaan tarvitaan myös muita tietolähteitä. Tarkemman laserkeilausaineiston käyttöä metsäluonnon monimuotoisuutta kuvaavien tunnusten arviointiin selvitetään tarkemmin tämän ja ensi vuoden aikana. 

Metsään.fi-palvelussa julkaistavien metsävara- ja luontotietojen avulla metsänomistajat voivat suunnitella hakkuu- ja hoitotöitä ja saada tietoa arvokkaista luontokohteista sekä metsänsä suojelumahdollisuuksista. 

Metsävaratietoa päivitetään myös jatkuvasti inventointien välillä eri tietolähteitä ja puuston kasvumalleja käyttäen. Metsä- ja luontotiedon laadusta on lisätietoa Metsäkeskuksen Tiedon laatu -sivulla

Tuoreet metsävaratiedot saatavilla ensi vuonna  

Metsävaratiedot valmistuvat ja julkaistaan aina keilausta seuraavana vuonna. Eri vuosien laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilmakuvaus -sivulla.   
Metsänomistajat voivat varmistaa oman metsätilansa tietojen tulevan julkaisuvuoden myös Metsävaratietojen saatavuus -karttapalvelusta.  

Metsävaratiedot julkaistaan yksityisten metsänomistajien käyttöön Metsään.fi-palvelussa ja muille käyttäjille Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon sivuilla ilman metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Kaikille inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat.