Siirry pääsisältöön

Tulevaisuuskatsaus: Luonnonhoitotöissä on yhä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjille 

Mediatiedote - 20.04.2023 07:30

Keskustelu metsäluonnon monimuotoisuudesta on lisääntynyt viime vuosina. Metsänomistajilta ja alan yrittäjiltä odotetaan tekoja luonnon tilan parantamiseksi. Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan osaavia yrittäjiä tarvitaan jatkossa yhä enemmän suunnittelemaan ja toteuttamaan luonnonhoitotöitä metsissä. Yrittäjiä tarvitaan myös valmistelemaan ympäristötukihakemuksia. Yrittäjien kannattaa ottaa luonnonhoito osaksi omaa palvelutarjontaa, sillä se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työtä yrityksiin. 

Monet metsänomistajat ovat kiinnostuneita suojelemaan metsiään vapaaehtoisesti. Määräaikaisesta suojelusta voi saada korvauksena ympäristötukea, jota haetaan Metsäkeskuksesta. Yrittäjät voivat tarjota metsänomistajille palveluna ympäristötukihakemusten valmistelua. Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan tämä on yrittäjille mahdollisuus saada kokonaan uusia asiakkaita tai palvella entistä paremmin jo olemassa olevia asiakkaita.  

Metsäkeskuksesta on mahdollisuus saada koulutusta ja perehdytystä hakemusvalmisteluun ja parantaa samalla yrityksen henkilöstön osaamista.  

– Vapaaehtoisen suojelun edistämisen ja luonnonhoidon huomioimisen tulee näkyä metsäammattilaisten jokapäiväisessä työssä. Se on osoitus yrityksen vastuullisuudesta ja ekologisesti kestävästä toiminnasta, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.    

Luonnonhoitoon tarvitaan lisää osaavia yrittäjiä 

Metsäkeskuksen lisäksi myös muun muassa Metsähallituksen Luontopalvelut ja ELY-keskukset hakevat suunnittelijoita ja toteuttajia elinympäristöjen hoitoon ja ennallistamiseen sekä vesiensuojelu- ja vesistökunnostushankkeisiin. Tulevaisuudessa ennallistamistyötä tulee tarjolle etenkin soilta sekä hoito- ja kunnostustyötä muun muassa lehdoista ja pienvesielinympäristöistä. 

Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja mitoitus vaativat erityistä osaamista ja konekalustoa. Töitä on tulevaisuudessa yhä enemmän tarjolla, sillä pelkästään Metsäkeskus on avannut hankehakuun vuosittain useita kymmeniä luonnonhoitohankkeita eri puolilla Suomea.   

– Ammattimaisia palveluntarjoajia tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Monella metsäurakoitsijalla tai turvealan yrittäjällä saattaa olla luonnonhoitoon sopivaa konekalustoa jo valmiina. Toisaalta luonnonhoitohankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan osaamista, jota kertyy vain metsissä toimimalla tai vesistörakentamisessa, toteaa yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.  

Luotu-hanke tarjoaa koulutusta yrittäjille 

Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät -hanke tarjoaa koulutusta koneyrittäjille ja luonnonhoitotöiden suunnittelijoille. Luotu-hankkeessa selvitetään myös yrittäjien tarpeita ja toiveita luonnonhoidon koulutuksesta sekä tuotetaan koulutusmateriaalia. Valmisteilla on myös uusi laskuri, jonka avulla voi laskea luonnonhoitotöiden kustannuksia. Työkalua kehitetään Työtehoseuran kustannuslaskurin pohjalta.  

Metsäkeskuksen yritysneuvojat ovat alkuvuoden aikana haastatelleet useita luonnonhoitohankkeiden toteuttajia eri puolilta Suomea. Kyselyyn koulutustoiveista voi vastata vielä huhtikuun loppuun saakka.  

Tulevaisuuskatsaus: Luonnonhoito  on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Lisätietoja:  
Marko Ämmälä 
yrityspalvelujen päällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 314 0521 
marko.ammalaatmetsakeskus.fi 

Riitta Raatikainen 
luonnonhoidon johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 314 0440 
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi 

Yksityismailla aloitetaan ennallistamaan soita Helmi-ohjelmalla Mediatiedote - 14.04.2023 09:25
Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusteri on perustettu Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle Mediatiedote - 02.05.2023 14:30