Siirry pääsisältöön

Yksityismailla aloitetaan ennallistamaan soita Helmi-ohjelmalla

Mediatiedote - 14.04.2023 09:25

Kansallisessa Helmi-ohjelmassa aloitetaan soiden ennallistamisen suunnittelu ja toteuttaminen myös yksityisten maanomistajien mailla tänä vuonna. Helmi-ohjelma pyrkii parantamaan luonnon monimuotoisuutta monin eri keinoin. Tähän asti soiden ennallistamista on tehty pääasiassa suojelusoilla. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Helmi-ohjelma tarttuu Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä, Ohjelmassa elinympäristöjen tilaa parannetaan suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa.

Helmi-ohjelman tavoitteena on ennallistaa soita 59 300 hehtaaria vuoden 2030 loppuun mennessä. Suojelualueilla ennallistamistavoite on 30 000 hehtaaria. Suojelualueiden ulkopuolella ennallistamistavoite on 20 000 hehtaaria. Lisäksi ennallistetaan soita Metsähallituksen monikäyttömetsissä 9 300 hehtaaria. Ennallistamien on aloitettu luonnonsuojelualueilta, jonka jälkeen on tarkoitus suunnitella ennallistamista yhdessä maanomistajien kanssa sopivilla kohteilla myös suojelualueita ympäröivillä ja niitä kuivattavilla ojitusalueilla. Ennallistamista voi toteuttaa joko tukkimalla ojia tai ohjaamalla ja palauttamalla vesiä takaisin ojittamattomalle suolle.

Suojelualueiden ulkopuolella olevista ojitetuista soista selvitetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet. Sen jälkeen niiden ennallistamisesta neuvotellaan maanomistajien kanssa.

Metsäkeskuksen tavoitteena Helmi-ohjelmassa on suunnitella soiden ennallistamista, monitavoitteisia kosteikkoja sekä pienvesien valuma-aluetöitä yhdessä maanomistajien kanssa. Helmi-töiden suunnittelua Metsäkeskuksessa vuosina 2023–2024 tekevät Ville Koukkari (ville.koukkariatmetsakeskus.fi) Oulusta ja Mika Tuovila (mika.tuovilaatmetsakeskus.fi) Kuusamosta. Toimialueena Metsäkeskuksen Helmi-työssä on tänä ja ensi vuonna pääasiassa Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu.

Lisätiedot:
Irmeli Ruokanen
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 0400 286 030
irmeli.ruokanenatmetsakeskus.fi

Ensiharvennuksissa moni metsä hakataan edelleen liian harvaksi – tilanne on kuitenkin parantunut viime vuosista Mediatiedote - 30.03.2023 08:00
Tulevaisuuskatsaus: Luonnonhoitotöissä on yhä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjille  Mediatiedote - 20.04.2023 07:30