Siirry pääsisältöön

Metsien terveyteen ja ilmastotekoihin satsataan uusissa hankkeissa

Uutinen - 14.07.2021 08:40

Suomen metsäkeskus on mukana kymmenessä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Hiilestä kiinni -hankkeessa. Hankkeissa pidetään huolta metsien kasvukunnosta ja terveydestä. Lisäksi etsitään ratkaisuja muun muassa siihen, kuinka sitoa hiiltä metsiin, maaperään ja puutuotteisiin sekä hillitä ilmastonmuutosta.

Suomen metsäkeskus on mukana kymmenessä hiljattain alkaneessa Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeessa, joita toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana.

Valtaosa näistä hankkeista keskittyy metsien terveyteen. Esimerkiksi Tuulituho-haukka-hankkeessa ennustetaan ja tunnistetaan metsien tuulituhoriskikohteita sekä herätellään metsänomistajia ja toimijoita huolehtimaan myrskyn kaatamien puiden korjuusta, etteivät hyönteistuhot pääsisi leviämään metsissä. Sprucerisk-hankkeessa varaudutaan riskimallinnuksella tulevaisuuden kuusituhoihin ja TyviTuho-hankkeessa selvitetään juurikäävän levinneisyyttä ja kehitetään uusi menetelmä juurikäävän täsmälliseen torjuntaan. 

Mariska-hankkeessa tuotetaan metsäpaloriskikohteista karttapalvelu koko maan alueelle, josta on apua esimerkiksi pelastushenkilöstölle sammutustöissä. Sorkka-hankkeessa taas selvitään, kuinka sorkkaeläimet vaikuttavat metsien terveyteen ja kasvukykyyn. LumiHyönteisLaser-hanke kehittää lumituhojen tunnistamista ja tutkii niistä aiheutuvien hyönteistuhojen riskiä.  

- Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät kuivuusjaksot ja sään ääri-ilmiöt rasittavat voimakkaimmin nimenomaan kuusikoita. Myrskyissä vioittuneiden kuusikoiden uhkana ovat erityisesti perässä seuraavat sieni- ja hyönteistuhot. Keskisessä Euroopassa on jo suuria yhtenäisiä metsäalueita, joiden puusto on kuollut tällaisten tapahtumien johdosta. Metsän uudistamisessa kannattaakin suosia myös mänty- ja koivumetsiä, mikä pienentää taloudellista riskiä sekä edistää monimuotoisuutta. Nappaa hiilestä kiinni -hankkeilla kerätään tietoa ja kehitetään työmenetelmiä, joilla voidaan ennakoivasti estää vastaavia tuhoja Suomessa, kommentoi ohjelmapäällikkö Markku Granander Suomen metsäkeskuksesta. 

Teemoina myös puun käyttö, suometsien hoito ja metsänomistajien neuvonta

Metsäkeskus on mukana myös neljässä muussa Hiilestä kiinni -hankkeessa, jotka kartoittavat laajasti eri teemoja. Puumat-hanke etsii keinoja puun käytön lisäämiselle maatilarakentamisessa, kun taas PuuPete-hankkeessa edistetään ymmärrystä puun käytöstä  ja ominaisuuksista hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa. Hytky-hanke parantaa hiilensidonnan huomioimista suometsien hoitohankkeissa. Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät -hanke kehittää metsänomistajien neuvontamenetelmiä ja -aineistoja vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. 

Kaikkiaan Metsäkeskuksen osuus Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoituksesta on yli miljoona euroa. 

Lisätietoa Metsäkeskuksen Hiilestä kiinni -hankkeista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla
 

Ojitusalueilta palautetaan vesiä suojelusoille Uutinen - 09.07.2021 09:29
Paula-myrskyn tuhoja on alettu korjata laajasti Koillismaalla Uutinen - 16.07.2021 10:56