Siirry pääsisältöön

Paula-myrskyn tuhoja on alettu korjata laajasti Koillismaalla

Uutinen - 16.07.2021 10:56

Nopeimmin myrskytuhojen korjaustyöt etenevät Pudasjärvellä, eniten tehtävää on vielä Suomussalmella. Tämä selviää, kun vertailee keskenään metsätuhoista kertovia paikkatietoaineistoja ja Metsäkeskukselle tehtyjä metsänkäyttöilmoituksia.

Kuvateksti: Vahingoittuneet puut, joista tuhohyönteiset voivat levitä, tulee poistaa metsästä mahdollisimman pian.  Kuva: Markku Granander

Kesäkuussa Koillismaata ja Kainuuta koetelleen Paula-myrskyn tuhojen korjuu on hyvässä vauhdissa. Metsäkeskukseen on 9.7.2021 mennessä tullut Koillismaalta 4 517 hehtaarin edestä myrskytuhojen hakkuuseen liittyviä metsänkäyttöilmoituksia. Ne jakautuvat seuraavasti: Suomussalmi 503 ha, Puolanka 289 ha, Pudasjärvi 778 ha, Utajärvi 617 ha, Kuusamo 1072 ha, Taivalkoski 1081 ha ja Vaala 177 ha.  

Edellä mainitut kunnat ovat niitä, joiden alueella Paula-myrsky aiheutti pahimmat tuhot. 

Paikkatietoaineistot näyttävät, missä työtä vielä riittää 

Metsänkäyttöilmoitusten lisäksi Metsäkeskus on tarkastellut myrskytuhoalueita Bitcomp Oy:n satelliittierotuskuvamenetelmällä tekemän tuhoaluetulkinnan avulla. Paikkatietoanalyysiin perustuva satelliittierotuskuvamenetelmä osoittaa ne alueet, joissa tuhot ovat niin laajoja, että ne erottuvat satelliittikuvassa. Satelliittikuvatulkinnan perusteella tuhoalueita on löytynyt Kainuun-Koillismaan alueelta yhteensä 2 463 hehtaaria.  

Metsäkeskus vertasi satelliitilla tuotettua ja tulkittua tuhodataa alueelta tehtyihin metsänkäyttöilmoituksiin. Vertailun perusteella todettiin, että eniten tulkittuihin tuhoihin liittyviä metsäkäyttöilmoituksia on tullut Pudasjärveltä (324 ha). Se on 81 prosenttia koko alueen tulkitusta tuhoalasta. Taivalkosken tuhoalueeksi tulkitulta 1 249 hehtaarin alalta metsänkäyttöilmoituksia on tullut toistaiseksi 42,6 prosenttia pinta-alasta.  

Suomussalmen ja Puolangan osalta korjuutöiden käynnistyminen on ollut vertailun perusteella hitaampaa. Suomussalmella metsänkäyttöilmoituksia on tullut tulkitulta 280 hehtaarin tuhoalalta yhteensä 28 prosenttia pinta-alasta ja Puolangan 223 hehtaarin alalta 34 prosenttia pinta-alasta. Kuusamossa myrskytuhohakkuita on ilmoitettu tulkituilta tuhoalueilta 315 hehtaarin ja Utajärveltä 172 hehtaarin osalta.  

Erot metsänkäyttöilmoitusten ja satelliittierotuskuvien hehtaarimäärissä johtuvat osin siitä, että metsätuhoon perustuvia metsänkäyttöilmoituksia on tehty myös sellaisille alueille, joiden tuhot ovat niin pieniä, että satelliittikuva ei näytä niitä. Lisäksi metsätuhoon perustuvia metsänkäyttöilmoituksia on voitu tehdä laajemmalle alueelle kuin vain tuhoutuneelle alueelle. 

Lisäksi eroja aiheuttaa se, että satelliittikuvien tulkinta on tehty pilvisyydestä johtuen yhdelle Sentinel 2 -kuvaparille, joka kattaa noin 110 x 110 kilometrin alueen. Näin ollen osa alueen kunnista on pystytty tulkitsemaan vain osittain. 

Kaatuneen puuston arviointiin on käytetty myös paikkatietoaineistoa 

Tuhoalueelta tehdyn satelliittierotuskuvan alueen osalta Metsäkeskus on arvioinut hakkuissa kaatuneen puuston määriä tulkittujen tuhorajausten ja metsävaratiedon perusteella.  

Koillismaalla puuta on kaatunut arvioiden mukaan 98-128 kuutiometriä hehtaaria kohden. Tuhoutuneen puuston määrä on tällä tulkitulla tuhoalueella analyysin perusteella yhteensä noin 280 000 kuutiometriä. Tämä määrä sisältää sekä metsävarakuvioiden alueille osuvat että metsävarakuvioiden alueelle osumattomat tuhot. 

Arviot perustuvat olettamaan, että tulkitun tuhoalueen koko puusto on kaatunut. Puuston määrä on laskettu tulkittuja tuhoalueita leikkaavien metsävarakuvioiden puustojen perusteella. Lisäksi niiltä tulkituilta tuhoalueilta, joille ei löytynyt leikkaavaa metsävarakuviota, on puuston määrä arvioitu käyttäen kunnittaisia tuhoutuneen puuston keskiarvoja.   

Korjuussa tulee luottaa ammattilaisten apuun 

Metsäkeskus muistuttaa, että myrskypuiden korjuu on vaarallista, ja se kannattaa antaa korjuukoneiden ja ammattilaisten tehtäväksi.  

Metsätuholaki edellyttää, että vahingoittuneet puut, joista tuhohyönteiset voivat levitä, tulee poistaa metsästä mahdollisimman pian. Metsäkeskus pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että tuulenkaadoista leviää tuhohyönteisiä enää tänä kesänä.  

Yksittäiset kaatuneet puut voi jättää metsään, sillä niistä syntyy vähitellen monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. 

Marjastuskauden alkaessa Metsäkeskus kehottaa kaikkia kulkemaan metsässä varoen. Puut tuhoalueilla ovat epävakaita ja vaarallisia. Tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. 

Metsien terveyteen ja ilmastotekoihin satsataan uusissa hankkeissa Uutinen - 14.07.2021 08:40
Metsäpalon jälkeen tulee tarkistaa metsikön kunto Uutinen - 06.08.2021 08:17