Siirry pääsisältöön

Metsien inventoinnit käynnistyvät 21 alueella eri puolilla Suomea

Uutinen - 31.05.2022 09:00

Suomen metsäkeskus jatkaa metsien inventointeja tänä kesänä eri puolilla Suomea. Inventoinnit alkavat tänä vuonna 21 uudella alueella, yhteensä lähes 4 miljoonan metsähehtaarin alalla. Näiden alueiden metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2023 aikana. Metsänomistajat voivat katsoa oman metsänsä tietoja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta.

Metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Jouko Potila mittaa puun paksuutta.

Jouko Potila mittaa puun paksuutta. Kesällä maastossa liikkuu Metsäkeskuksen metsäammattilaisia mittaustöissä. Kuva: Johanna Kleemola

Metsäkeskus inventoi Suomen metsiä ja tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta, hoito- ja hakkuumahdollisuuksista sekä metsäluonnosta. Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa julkaistavien tietojen avulla metsänomistajat voivat suunnitella metsien hakkuita ja hoitotöitä sekä saada tietoa arvokkaista luontokohteista ja suojelumahdollisuuksista.  Tiedot ovat käytettävissä myös Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon palveluissa.   

Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentamenetelmiin. 

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, kasvillisuudesta ja metsien puuston rakenteesta. Keilaus tehdään lentokoneesta 1,5–2 kilometrin korkeudesta. Keilauksesta ei ole vaaraa ihmiselle eikä eläimille. Erillinen ilmakuvaus tehdään 7–8 kilometrin korkeudesta. Ilmakuvamateriaalia käytetään muun muassa eri puulajien tunnistamiseen ja metsäkuvioiden rajaamiseen.  

Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset toteutetaan vuosien 2020–25 aikana osana Maanmittauslaitoksen koordinoimaa kansallista laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaa.  

Kaukokartoitusaineistojen tulkinnan tueksi maastossa mitataan puustotietoja erityyppisiltä koealoilta. Kultakin noin 250 000 hehtaarin alueelta mitataan satoja koealoja, ja kesäkaudella maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen metsäammattilaisia mittaustöissä. Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää.  

Tietojen laatu on hyvällä tasolla 

Metsävaratiedon laatu on parantunut aiemmasta, koska uudella inventointimenetelmällä saadaan kerättyä entistä tarkempaa aineistoa metsistä.  

Kaukokartoitukseen perustuvan inventoinnin tarkkuus on parhaimmillaan hoidetuissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä metsissä.  

Metsävaratietoa päivitetään jatkuvasti inventointien välillä eri tietolähteitä ja puuston kasvumalleja käyttäen. Metsä- ja luontotiedon laadusta on lisätietoa Metsäkeskuksen Tiedon laatu -sivulla.  

Tuoreet metsävaratiedot saatavilla aina inventointia seuraavana vuonna   

Tänä kesänä kartoitettavien alueiden metsävaratiedot valmistuvat ja julkaistaan ensi vuoden loppuun mennessä.  

Eri vuosien laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilmakuvaus -sivulla.  Metsänomistajat voivat varmistaa oman metsätilansa tietojen julkaisuvuoden myös Metsävaratietojen saatavuus -karttapalvelusta.   

Parhaillaan Metsäkeskuksessa työstetään ja julkaistaan vuonna 2021 inventoitujen alueiden metsävaratietoja. Noin kolmasosa näiden 23 alueen ja 2,5 miljoonan hehtaarin yksityismetsien pinta-alan tiedoista on tällä hetkellä julkaistuna. Täysin valmiina ovat tiedot seitsemältä inventointialueelta, jotka sijaitsevat Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. Tavoitteena on, että loputkin metsävaratiedot viime vuonna inventoiduilta alueilta saadaan julkaistua elokuun loppuun mennessä.  

Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa – vesiensuojelussa yhä parannettavaa Uutinen - 20.05.2022 09:00
Suurten petolintujen pesäpuita turvataan uudella menettelyllä Uutinen - 01.06.2022 09:00