Siirry pääsisältöön

Metsänkäyttöilmoituksiin uusia tarkentavia ohjeita

Uutinen - 31.05.2021 09:00

Suomen metsäkeskus on laatinut ohjeen erilaisten linjahakkuiden metsänkäyttöilmoituksista sekä ohjeen siitä, millaisissa tilanteissa metsänkäyttöilmoitusta on tarkistettava ja milloin on tehtävä kokonaan uusi ilmoitus. Myös metsälain 10 pykälän mukaisiin elinympäristöihin kohdistuvien metsänkäyttöilmoitusten käsittelyä on täsmennetty. Ohjeet otetaan käyttöön 1.6.2021 alkaen ja ne löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta. 

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä vähintään 10 päivää ennen hakkuun aloittamista. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta. 

Linjahakkuista on tehtävä metsänkäyttöilmoitus   

Metsäalan toimijoiden käyttöön on valmistunut ohje, jossa neuvotaan kuinka tehdä metsänkäyttöilmoitus uusien linjojen ja linjojen reunavyöhykkeiden hakkuista.  

Uuden yli 0,5 hehtaarin tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta tulee aina tehdä metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä oja-, vesijohto- tai viemärilinjahakkuista, pienialaisista uuden tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista eikä talvitielinjojen hakkuista, ellei hakkuu kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön.  

Sähkölinjan ja junaradan reunavyöhykkeen hakkuusta tehdään metsänkäyttöilmoitus, kun hakkuu kohdistuu metsälain 10 pykälän mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen sijainnin voi varmistaa avoimen metsä- ja luontotiedon karttapalvelusta  Metsäkeskuksen verkkosivuilta

 Jos lisäksi tarvitaan muita luontotietoja, voi niistä tehdä Metsäkeskukseen kirjallisen tietopyynnön suunnitellun linjahakkuun vaikutusalueelta. 

Metsänkäyttöilmoituksen tarkistaminen  

Metsänkäyttöilmoitusta on tarkistettava ennen hakkuiden toteuttamista, jos hakkuutapa tai käsittelyalue muuttuu merkittävästi aiemmin ilmoitetusta. Metsäkeskus on laatinut ohjeen siitä, missä tilanteissa metsänkäyttöilmoitusta on tarkistettava ja milloin on tehtävä kokonaan uusi metsänkäyttöilmoitus.  

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä leikkaaviin metsänkäyttöilmoituksiin pyydetään tarkennusta 

Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilyminen on turvattava metsien käsittelyssä. Kohteet tulee rajata leimikon ulkopuolelle hakkuita suunniteltaessa. Vastuu lakisääteisten luontokohteiden huomioimisesta on metsänomistajalla, metsän hakkaajalla sekä leimikon suunnittelijalla.  

Metsäkeskus pyytää jatkossa tarkennusta sellaisiin metsänkäyttöilmoituksiin, jotka leikkaavat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Metsänkäyttöilmoituksen tekijää pyydetään korjaamaan leimikon rajausta niin, että suunniteltu hakkuu ei kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön. Tarkistettu kuvion rajaus ja muut tarvittavat tiedot tulee toimittaa Metsäkeskukseen.  

Tällä menettelyllä pyritään siihen, että metsänkäyttöilmoitusten sekä leimikkosuunnitelmien kuviointi tarkentuu ja luontokohteet huomioidaan entistä paremmin hakkuiden aikana. Tiedossa olevat metsälain 10 pykälän mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt voi tarkastaa Metsäkeskuksen avoimesta metsä- ja luontotietoaineistosta

Ohje linjahakkuiden metsänkäyttöilmoituksista   

Ohje metsänkäyttöilmoituksen tarkistamisesta  
 

Metsätuhojen torjuntaan esitetään muutoksia Uutinen - 27.05.2021 12:08
Ensiharvennusten korjuukustannuksia nostaa rungon pieni koko Uutinen - 31.05.2021 12:14